NM.0221672 skansk kvinnaKarolina Georgina von Schmaltz i skånsk bygdedräkt. Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet.
Undrar du vad det har blivit av DDSS? Den gamla webbplatsen ddss.nu har lagts ned, men innehållet i den unika befolkningsdatabasen över de sydsvenska landskapen hittar du nu i stället i Digitala forskarsalen hos Riksarkivet.

Du som har släkt i sydsverige har troligtvis haft stor glädje av den anrika databasen Demografisk databas södra Sverige (DDSS). Nu har DDSS flyttat från sin gamla webbplats och in i Riksarkivets söktjänst Digitala forskarsalen. Kyrkobokföringsregistren har där sorterats in i  FödelseregisterVigselregister och Dödregister.

DDSS webbplats (ddss.nu) levde inte längre upp till dagens krav på tillgänglighet och det blev därför nödvändigt att flytta innehållet till en modern plattform. Webbplatsen har nu stängts, men allt innehåll och även webbplatsen som sådan har arkiverats. Har du en gammal länk till en post hos DDSS så ska den fortfarande fungera efter flytten. Ingen data har gått förlorad och länkar till enskilda poster har pekats om automatiskt.

Ny avdelning i Digitala forskarsalen

I samband med flytten har Riksarkivets digitala forskarsal fått ett nytt ämnesområde, Demografiska databaser. I ämnesområdet listas digitaliserade arkiv och databaser med koppling till demografi och folkräkningar. 

En hel del av de temasidor som fanns på DDSS:s webbplats har också flyttats till Digitala forskarsalen. I nuläget finns inte samma rika sökfunktionalitet som tidigare men Riksarkivet undersöker möjligheten att återskapa förlorade sökmöjligheter.

DDSS som öppna data

Innehållet i databasen har också exporterats och publicerats som öppna data. Den som vill kan alltså ladda ner innehållet och bearbeta det på det sätt som passar dig.

I syfte att uppfylla lagkrav på skydd av personuppgifter har innehållet i de nedladdningsbara filerna begränsats så att information om personer som kan vara i livet uteslutits. Födselregistret i nedladdningsbar version saknar därför alla poster från 1915 eller senare och vigselregistret alla poster daterade 1930 eller senare.

Läs mer om flytten här: Demografisk databas södra Sverige.

Mer om DDSS

Arbetet med DDSS inleddes 1997 med målet att på internet publicera uppgifter om befolkningen i Skåne, Halland och Blekinge från 1600-tal och fram till sekelskiftet 1900. Initiativet togs av Landsarkivet i Lund. Resultatet har publicerats på DDSS egen webbplats. Innehållet har tagits fram i samarbete med släktforskarföreningar och i olika arbetsmarknadsprojekt.

Annonser