Carl Martin RosenbergCarl Martin Rosenbergs lexikon är ett populärt hjälpmedel bland släktforskare. Foto: okänd/wikimedia commons.
Rosenbergs geografiska lexikon har länge varit ett standardverk bland släktforskare som vill lära sig mer om släktens hemtrakter. Nu finns databasen att ladda ner i sin helhet på Riksarkivets webbplats.

Rosenbergs geografiska lexikon, Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, eller kort och gott Rosenberg från 1882–1883, innehåller uppgifter om drygt 66 000 platser i 1870-talets Sverige.

I det får du bland annat veta mer om byar, gårdar, socknar, städer, län, landskap, sjöar, vattendrag, härader och stift. Orter och gårdars dåtida namn, storlek och taxeringsvärde och när marknader hölls. Databasen, som senare tagits fram med hjälp av uppgifterna på lexikonets omkring 2 300 sidor, innehåller även information om industrier, skjutshåll, militära boställen, telegraf, järnvägs- tull- och poststationer.

Omfattande beskrivning
av det gamla Sverige

Det var bokhandlaren och skriftställaren Carl Martin Rosenberg (1843–1915) som gav ut det minst sagt omfattande verket 1882–1883. Som huvudkälla användes 1878 års taxeringslängder, men även SCB:s publikationer, länskalendrar, landskaps- och ortbeskrivningar, officiella kartverk med mera har använts.

Just lexikonets anknytning till 1870-talets Sverige gör det väldigt användbart för historisk forskning, inte minst när det kommer till släkt- och hembygdsforskning. 

Uppgifterna i lexikonet gäller de samtida förhållandena, alltså de som rådde omkring 1878–1880. Där och då var Rosenbergs lexikon den mest omfattande geografiska sammanställningen över Sverige och verket har därefter länge gällt som ett referensverk i sin genre.

Blev populär databas

Redan 1982 gav föreningen Genealogisk Ungdom i Göteborg i samarbete med Göteborgs landsarkiv ut en faksimilutgåva av bokverket. Drygt tio gjorde Sveriges Släktforskarförbund samma sak. Båda upplagorna blev försäljningssuccéer.

Runt år 2000 påbörjade Riksarkivet arbetet med att mata in uppgifterna från Rosenbergs lexikon i en databas. Databasen gavs så småningom ut på cd-skiva i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund.

Riksarkivets data, samma som på den utgivna cd-skivan, har sedan några år funnits sökbar i Riksarkivets digitala forskarsal och nu även laddas ner i sin helhet.

Läs mer och ladda ned Rosenberg på Riksarkivets webbplats

Annonser