De byggde Göta kanal

Det finns många udda arkiv hos våra arkivinstitutioner och i många arkivhandlingar finns uppgifter om enskilda personer. Ett av dessa är Göta kanalbolags arkiv som digitaliserats av Arkiv Digital.

Göta kanal med sina 58 slussar går mellan Söderköping och Trollhättan. Kanske har du någon gång stått och väntat på E22 i Söderköping, stressad och lite irriterad över broöppningen för att båtarna på kanalen ska få passera. Då kan det vara läge att fundera lite på detta gigantiska byggprojekt, som genomfördes 1810-1832, under ledning av entreprenören Baltzar von Platen.

Att anlägga Göta kanal innebar ett stort arbete med mängder av människor engagerade, bl a 58 000 indelta soldater. Vill du fördjupa dig i kanalbolaget finns arkivet för Göta kanalbolag under Företagsarkiv hos Arkiv Digital. Det är delvis svåröverskådligt och i flera volymer blandas olika typer av handlingar. Till exempel pensionsutbetalningar, brev, protokoll, räkenskaper, utbetalningar till kanalbetjäningen med mera. Arkivet är inte bara från byggtiden utan sträcker sig in på 1900-talet med till exempel register över fartyg som passerat de olika stationerna.

Läs om Göta kanal på Wikipedia.

GotakanalbolagPension
Från Göta kanalbolags pensionslista 1820. Bildkälla: Arkiv Digital.

GotakanalbolagSlussinspektorer Liggare över tjänstemän, betjäning och privata hantverkare har alfabetiskt register i början. Här finns uppgifter om slussinspektorerna. Bildkälla: Arkiv Digital.

GotakanalbolagSondagspeng
I redovisningslistan för natt- och söndagspeng får vi veta hur mycket slussvakterna hade i ersättning. Bildkälla: Arkiv Digital.

×
Håll dig informerad

När du prenumererar på Rötterbloggen kommer vi att skicka dig ett e-post när ett nytt blogg-inlägg kommit så att du inte missar något.

Folkmord, förskingring och DNA
Inte släktnamn
 

Kommentarer 2

Yvonne Stenberg den söndag, 07 oktober 2018 11:39

Hej Eva - lustigt att du i första bilden lyfte fram en anmoder till mig! Mårds änka, min mmfffm Ingegerd Persdotter, född 1784 i Nöbbele (G) och död där 1835, förlorade sin man Nils Månsson Mård, soldat 97 i Livkompaniet, Kronobergs regemente, vid en stensprängning vid Göta Kanal i september 1815. Deras 4 söner, varav en också blev soldat Mård, klarade sig riktigt hyfsat senare i livet. Ingegerd gifte om sig med mannens efterträdare, Anders Abraham Gers, och fick 5 barn med honom.

Det finns som du skriver en del mer att läsa i arkivet för oss som har släkt som drabbats, eller intresse av bygget förstås.

Vänliga hälsningar,
Yvonne

Hej Eva - lustigt att du i första bilden lyfte fram en anmoder till mig! Mårds änka, min mmfffm Ingegerd Persdotter, född 1784 i Nöbbele (G) och död där 1835, förlorade sin man Nils Månsson Mård, soldat 97 i Livkompaniet, Kronobergs regemente, vid en stensprängning vid Göta Kanal i september 1815. Deras 4 söner, varav en också blev soldat Mård, klarade sig riktigt hyfsat senare i livet. Ingegerd gifte om sig med mannens efterträdare, Anders Abraham Gers, och fick 5 barn med honom. Det finns som du skriver en del mer att läsa i arkivet för oss som har släkt som drabbats, eller intresse av bygget förstås. Vänliga hälsningar, Yvonne
Eva Johansson den söndag, 07 oktober 2018 15:26

Yvonne! Vad roligt att det råkade bli så! Jag har själv ingen släkt som (vad jag vet) var med i kanalbygget så de bilder jag har med här är bara slumpmässiga exempel. Säkert finns det mer för dig att hitta i detta arkiv.

Yvonne! Vad roligt att det råkade bli så! Jag har själv ingen släkt som (vad jag vet) var med i kanalbygget så de bilder jag har med här är bara slumpmässiga exempel. Säkert finns det mer för dig att hitta i detta arkiv.
Redan registrerad? Logga in här
Gäst
25 februari 2024

Captcha bild