arkivhandlingar se faj 12477 foto josefin daddono 1536x747Förutsättningarna ser väldigt olika hos de enskilda arkiven, inte minst i frågan om hur långt man kommit med digitaliseringen. Foto: Josefine Daddono (CC BY).
Hur många enskilda arkiv finns egentligen i Sverige? Hur bevaras arkiven, och hur ser det ut med deras beredskap? Detta vill Arkivförbundet undersöka, och har fått medel för en förstudie från Riksantikvarieämbetet.

Svenska Arkivförbundet ser det som angeläget att ta reda på hur de enskilda arkiven i Sverige mår och hur de kan säkras för framtiden.

För att kunna ta reda på detta har Arkivförbundet sökt och beviljats medel från Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Statens kulturråd för en förstudie inför en kommande kartläggning av arkiv-Sverige.

Största genomgången någonsin

Svenska Arkivförbundet är en intresseorganisation för den enskilda sektorns arkiv, och alla aktörer i landet som bevarar enskilda arkiv räknas till målgruppen för den stora kartläggningen, som väntas bli den mest djupgående någonsin på området.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Annonser