Uppslag ur Stockholms stads tänkebok 1479–1484. Källa: Stockholms stadsarkiv, Borgmästare och råds arkiv före 1636.Uppslag ur Stockholms stads tänkebok 1479–1484. Källa: Stockholms stadsarkiv, Borgmästare och råds arkiv före 1636.

Domböcker kan vara mycket användbara i släktforskningen. Granntvister, brott och påföljder kan ge viktiga uppgifter och inte minst kan de fylliga dokumenten ge liv åt släkten. På Rötter finns en användbar resurs som kan innebära en snabbväg till domböckernas spännande innehåll.

Många känner inte till att det här på Rötter finns ett artikelarkiv med många användbara resurser för släktforskaren.

I Släkthistoriskt Forum 4/1984 sammanställde historikern Lennart Andersson Palm en lista över utgivna och på olika sätt bearbetade eller registrerade domböcker.

Detta guldkorn till lista, något uppdaterat sedan publicering, finns att läsa i det som kallas Rötterarkivet i Faktabanken på Rötter och innehåller allt ifrån digitaliserade utdrag och personregister till bokstavstrogna avskrifter av domböcker.

För dig som hoppas på att hitta släktingar i domböckerna kan registret vara till stor hjälp.

Se hela listan över domboksutgåvor här 

 

Ursprungsartikeln om domboksutgåvor i Släkthistoriskt Forum 4/1984.Ursprungsartikeln om domboksutgåvor i Släkthistoriskt Forum 4/1984.

Fakta: Dombok

Domböcker är gamla tiders domstolshandlingar från framförallt häradsrätter och rådhusrätter. De består av underrättens huvudprotokoll med uppgifter om begångna brott, tvistemål och dess påföljder.

De är särskilt användbara när man söker uppgifter om t.ex. släktskap, okända fäder, begångna brott, granntvister, tvister i utförande av gemensam skötsel (av vägar, stängsel, renhållning, etc.), arv, undantagskontrakt, fastighetsskötsel, egendom, köp och försäljning av markegendomar och ekonomiska transaktioner som det blivit problem med.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser