Premium Guld

Premium Guld

Med Guld-paketet har du tillgång till allt Premium-material och Släkthistoriskt Forum digitalt. Du får även Släkthistoriskt Forum och Släktforskarnas årsbok skickad till din brevlåda.

Premium-inloggning

Ger dig tillgång till följande extra-material:

Svenska ortnamn

Drygt 410.000 äldre och nyare ortnamn. Uppgifterna är hämtade ur databaser hos Lantmäteriet i Gävle. Ett mycket användbart hjälpmedel, exempelvis om du bara ser en liten del av ett ortnamn i en gammal handling. Alla namn är kopplade till län, kommun och församling med den indelning som gällde 1999. Det framgår även vad namnet avser, exempelvis om det är en gård eller en by, koordinater för platsen samt avstånd och riktning till närmaste tätort.

Släkthistoriskt Forum 1982–2018

Släkthistoriskt Forum har sedan 1970-talet gett en röst åt släktforskarna själva. Genom åren har den numera anrika tidningen visat vägen i den snabba utvecklingen av släktforskning som hobby och vetenskap.

Som Premium Guld-kund kan du botanisera bland alla tidigare nummer av Släkthistoriskt Forum fram till 2018 i blädder-format.

Släktforskarnas årsbok

Släktforskarnas årsbok har givits ut sedan 1988. Släktforskarnas årsbok är forumet för längre artiklar om släktforskning och angränsade ämnen i en trevlig mix. Välskrivna och initierade artiklar ger dig nya perspektiv på såväl forskningen som metod som förfädernas liv och miljö. Du får tips och inspiration till hur du kan komma vidare med din forskning. Som Premium Guld-kund kan du läsa Släktforskarnas årsbok 1988 till 2018 i blädderformat. Samtliga årsböcker är sökbara.

Svenska antavlor

Skriftserien Svenska Antavlor utgavs från 1987 till 2004 av Sveriges Släktforskarförbund och utkom med två häften per år. Åren 1980–86 utgavs den av föreningen Genealogisk Ungdom i Göteborg. I Svenska Antavlor publicerades antavlor i listform.

Sedan starten 1980 publicerades 313 antavlor, och uppskattningsvis omnämns i runda tal 50.000 personer, varav flertalet levde på 1600- och 1700-talen. Som Premium Guld-kund har du tillgång till alla häften i skriftserien i blädderformat. Samtliga häften är sökbara.

Nationalitetsmatriklar

Nationalitetsmatriklarna är en sorts "husförhörslängd" över svenskar och svenskättlingar i respektive konsulats ansvarsområde. Nationalitetsmatriklarna ger mer eller mindre utförlig information om de enskilda utvandrarna, deras äktenskap, barn, adresser, flyttningar, dödsfall o.s.v.

I denna databas kan du söka bland 21 853 svenskar och svenskättlingar i Ryssland, Schweiz, Tyskland, Peru, Kina, England, Frankrike, Colombia, Indien och Japan. Du hittar databasen i Faktabanken.

Medborgarskapshandlingar

Utrikesdepartementets arkiv, numera på Riksarkivet, innehåller många pärlor för en släktforskare. Av särskilt intresse för den som söker sin släkt i andra länder är de svenska konsulatens hemskickade handlingar.

I denna databas kan du söka bland 28 145 svenskar i USA, Tyskland, Danmark, England, Ryssland, Finland, Sydamerika, Afrika och Asien. Databasen hittar du i Faktabanken.

Biblioteket

209 avfotograferade och skannade böcker. Matriklar, biografier med mera. De flesta böcker är sökbara och samtliga böcker går bra att läsa även i surfplatta. Du hittar Biblioteket i Faktabanken.

Genealogisk Ungdoms Tidskrift 1977–1982

Genealogisk Ungdom var en ungdomsförening för unga släktforskare som existerade mellan den 5 februari 1977 och fram till att Sveriges Släktforskarförbund bildades den 25 oktober 1986, då föreningen sammansmälte med förbundet. Genealogisk Ungdoms Tidskrift var en av föreningens publikationer som utkom med fyra nummer per år från 1977 till och med 1982. Samtliga tidningar är tillgängliga för Premium Guld-kunder i blädderformat.

Släkthistoriskt Forum

Släkthistoriskt Forum har sedan 1970-talet gett en röst åt släktforskarna själva. Genom åren har den numera anrika tidningen visat vägen i den snabba utvecklingen av släktforskning som hobby och vetenskap.

Vill du komma dina anfäder och anmödrar lite närmare? Är du nyfiken på nya källor och tekniker? Då ska du prenumerera på Släkthistoriskt Forum, tidningen för alla släktforskare. Magasinet, som ges ut av Sveriges Släktforskarförbund, varvar historiska tillbakablickar med konkreta tips på hur du löser släktforskningens små och stora mysterier.

Tidningen är inte vinstdriven och allt överskott går tillbaka till förbundets verksamhet. Prenumeranterna bidrar på så vis till att föreningarnas intressen tas tillvara och till att släktforskarrörelsen är en kraft att räkna med.

Släkthistoriskt Forum utkommer med fem välfyllda nummer om året och som Guld-kund kan du även läsa tidningen digitalt genom att logga in på Rötter.

Släktforskarnas årsbok

Släktforskarnas årsbok är forumet för längre artiklar om släktforskning och angränsade ämnen i en trevlig mix. Välskrivna och initierade artiklar ger dig nya perspektiv på såväl forskningen som metod som förfädernas liv och miljö. Du får tips och inspiration till hur du kan komma vidare med din forskning.

I årsboken 2024 ingår bland annat artiklarna:

 • På jakt efter länken mellan olika släktled, om ett par fastigheter på Ladugårdslandet i Stockholm 1774 till 1894.
  Thomas Fürth

 • I tanke att gå hem till Lappland, om ett oväntat samiskt porträtt.
  Leif Grundberg

 • Våg vid våg jag såg, tackjärnet, dess vägar, vågar och vägare.
  Björn Hagelin

 • Hittebarnet, inte bara moder okänd.
  Jan Appelquist

 • Skådespelarfamiljen Strindin, en lång tragedi med ett lyckligt slut.
  Kerstin Jonmyren

 • Cirkussläkterna Herzberg, Eisfeldt och Mundeling.
  Ann-Charlotte Eisfeldt

 • Utanförskap, en släktforskares glädje 300 år senare.
  Gunilla Ramstedt

 • Lars Gustaf Ståhle, hans släkt och yrkesmiljö.
  Arend Wallenquist

 • Mitt liv är en våg, verkligheten bakom dikten.
  Gärd Wickléus

 • Forska i fantastiska Europa, Del IV: Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike.
  Olof Cronberg

Obs. Innehållet är preliminärt och kan komma att ändras.

T.o.m. 30 april kan du beställa årets årsbok till ett förmånligt förköpspris 395 kr inkl. frakt. Levereras till din brevlåda före midsommar. Fr.o.m. 1 maj kan du förköpa nästa års årsbok. När årsboken har kommit från tryckeriet kommer den att finnas tillgänglig att köpa i Rötterbokhandeln till ordinarie pris 399 kr + frakt 95 kr.

Ted RosvallSedan 2017 är Ted Rosvall redaktör för Släktforskarnas årsbok. Ted Rosvall är kyrkomusiker, förläggare, föreläsare och författare och har släktforskat sedan barnsben. Åren 2000–2008 var han förbundsordförande i Sveriges Släktforskarförbund och drog under denna tid igång en rad projekt och kampanjer, bl.a. "Namn åt de döda", "Swedgentour" och "Rädda våra socknar". På eget förlag har han utgivit ett 25-tal böcker, de flesta med anknytning till Europas kungahus, samt kvartalstidskriften Royalty Digest Quarterly.

Hans "magnum opus" är det genealogiska uppslagsverket Bernadotteättlingar (1992/2010) och han har också författat en kåseribok på temat släktforskning: Teds tankar (2009). Tillsammans med Anna-Lena Hultman har han sammanställt de mycket uppskattade handböckerna Emigrantforskning (2009) och Emigrantforska på nätet (2017).

Ted är sedan 1972 bosatt i sin morfars farfars fars gamla hus i Falekvarna utanför Falköping.

649 kr / 1 år