Mathilda Schrevelius

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här190650

Okänt barn. Album från Skåne.

Fotografens namn & adressMathilda Schrevelius, Landskrona.
186493

Foto nr 20 ur album #186260 som tillhört LILLY Olsson. På baksidan står det G We och sen har bläcket flutit ut. Född 19 maj 1857. Men hon är funnen i Porträttfynd i album #79647 med nummer #80017 tillsammans med maken och prosten PETER Werme #80016. Hon heter GERDA Sundin

Fotografens namn & adressM Schrevelius
137632

Hilda. Från samma album som #137606.

Fotografens namn & adressMathilda Schrevelius
Kommentar
2013-11-14 09:09:13 Ann-Mari Bäckman
Kan detta vara Hilda Christina Wilhelmina Wahlqvist född 1842, Visseltofra, Skåne, syster till August Wilhelm Wahlqvist född 1846 Se #137616. Hon kan även finnas på foto #137638. Uppgiften bör bekräftas
115703

Okänd kvinna. Från en bunt köpt på Tradera.

Fotografens namn & adressMathilda Schrevelius
39973

Okänd herre. Från samma album som #39566.

Fotografens namn & adressMathilda Schrevelius
Kommentar
2004-12-18 23:18:25 Ingrid Norberg
Detta är PEHR Erland Lagerhjelm (se även #44913), född den 28 maj 1829 på Bofors bruk, Karlskoga (T), död den 10 december 1890 i Stockholm (AB). Gift 1855 med Johanna (Jeanette) Charlotta Murray (se #39959),1834-1899. Student i Uppsala 1847. Officer vid Närkes regemente. Ensam ägare av Bofors bruk 1856-73 efter att i tre år varit brukets ansvarige ledare. Studiebesök i England och på kontinenten. Gjorde omfattande moderniseringar av bruket. Stiftade 1873, tillsammans med handelsbolaget J A Kjellberg & söner i Göteborg, AB Bofors-Gullspång. Lagerhjelms engagemang i Nora-Karlskoga Jernvägs AB ledde till stora förluster och han begärde därför avsked från disponenttjänsten vid Bofors. År 1880 utsågs han till disponent vid det av J A Kjellberg & söner ägda Kramfors sågverk i Gudmundrå (Y), där han ägnade stort intresse och engagemang åt skogsvården. År 1883 tog han därför initiativ till föreningen Skogskultur i Norrland - senare Norrlands skogsvårdsförbund. Han lämnade Kramfors år 1887 och bosatte sig i Nora (T). Källor: Svenskt Biografiskt Lexikon, Kramfors AB av Johan Mannerheim, Stockholm 1928 (med samma foto), och Ådalen, del 1, av Nils Henrik Qvist, Stockholm 1943.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv