SAOBGuldgruva för vetgiriga släktforskare. Här syns bara en del av resultatet för en sökning på ordet rusthåll ur SAOB på nätet.
Just nu skrivs den sista delen i Svenska Akademiens ordbok. Men det lär bli ett dystert firande när redaktionen når målet: Risken är att utgivningen sedan kommer att upphöra på grund av utebliven finansiering.

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en historisk ordbok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 fram till våra dagar och är en ovärderlig källa till kunskap, inte minst för släktforskare.

Arbetet med uppslagsverket har pågått sedan 1800-talets mitt, och nu, nästan 200 år senare, har redaktionen nått bokstaven Ö. Uppslagsverket förväntas bli klart under 2023. Vad som händer därefter är i dagsläget oklart.

Planen har sedan tidigare varit att börja om från början igen – och revidera boken vars tidigare delar är skrivna på mitten av 1800-talet. Men nu ser det istället ut som att utgivningen kommer att upphöra då Svenska Akademien överväger att strypa finansieringen.

– Om ordboken ska fortsätta kunna användas och vara den här rika källan till kunskap om det svenska språket så måste man löpande revidera den. Det är väldigt synd om man skulle rycka undan mattan på ett sådant arbete som har pågått så oerhört länge, säger Anders Svensson.

Här kan du läsa mer och se klippet på svt.se

Problemen med finansierningen har pågått under en tid och under förra våren såg det ut som att verket skulle räddas med hjälp av AI-teknik. Läs den tidigare nyheten här.

Fakta SAOB

Svenska Akademiens ordbok, SAOB, är en historisk ordbok över svenska språket från 1521 till våra dagar och innehåller ca 500 000 ord.

Den är betydligt mer omfångsrik än Svenska Akademiens ordlista, SAOL, som är en koncentrerad ordlista med en begränsad mängd ordförklaringar i ett band med omkring 126 000 ord.

Svenska Akademien har skapat en webbplats, svenska.se, där man kan söka i Svenska Akademiens ordbok (SAOB), Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) på en och samma gång. Sidan är en fantastisk resurs för dig som försöker tolka äldre text. 

Sök i alla Akandemiens uppslagsverk på Svenska.se

Annonser