samisk webbportal 2023
Nyligen öppnade Riksarkivet i samarbete med ett flertal arkiv upp en helt ny webbportal med 30 000 digitala dokument och fotografier från Sápmi. Släktfynd garanteras, men en varning utfärdas också för att en del av materialet kan vara känsligt.

Lanseringen av Nuohtti är ett första steg på vägen mot att möta urfolket samernas behov av och rätt till information om sig själva. Genom cirka 400 år har arkivmaterial skapats av myndigheter, vetenskapsmän, upptäckare och missionärer från hela i Europa på besök eller på arbete i Sápmi. Dokumentationen som de har skapat blir nu digitalt tillgänglig på ett enkelt sätt. Nuohtti representerar en ny metod för att främja dekolonisering och digital repatriering av det samiska kulturarvet.

Så beskriver Riksarkivet syftet med den helt nya databas som samlar samiskt arkivmaterial från 32 arkiv, bibliotek och museer i Europa. De ansvariga för portalen är riksarkiven i Norge, Sverige och Finland, samt de samiska arkiven i Norge och Finland.

Kan finnas känsligt material

Eftersom de dokument som finns i portalen till stor del har efterlämnats av personer utanför det samiska samhället kan en del av materialet upplevas som stötande för de beskrivna personerna och deras ättlingar. Inte minst i de etnologiska rapporter, samemissionärers dagböcker, protokoll från Lappfogdarna, fotografier tagna av privatpersoner och myndigheter och rättsliga dokument som finns i arkiven. Därför är Nuohtti försedd med etiska riktlinjer som man uppmanar användarna av portalen att följa. Du kan läsa mer om det nedan.

 Nuohtti är utvecklat som en del av det nordiska projektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives som pågick 2018–2021.

Utforska databasen

Att beskriva samiskt kulturarv

I århundraden har samerna kämpat mot att deras kultur framställs på ett felaktigt och förvrängt sätt. Ett syfte med tjänsten är att tillhandahålla korrekt information om samisk kultur och på så sätt reducera stötande användning av kulturarvsmaterial.

Användaren av databasen får inte använda materialet på ett nedsättande, kulturellt eller på annat sätt stötande sätt. Ett exempel på stötande användning är när en icke-samisk person framställs som same genom att använda kulturella uttryck från det samiska kulturarvet. Kulturarvsmaterial är av särskild betydelse för den samiska kulturen och användning av sådant ska därför alltid föregås av noga överväganden. När det gäller exempelvis forskningsprojekt kan tillåtelse från Sametinget krävas.

Källa: Nuohtti

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser