Foto: Mimmi Gustafsson. Två flickor med dockor. Fotot taget 1915–1916.Foto: Mimmi Gustafsson. Två flickor med dockor. Fotot taget 1915–1916.

Projektet ”Stadens ansikten” pågår för fullt och har nyligen beviljats drygt 12 miljoner i bidrag från Vetenskapsrådet. På Stockholms stadsarkivs webbplats får vi nu veta mer om hur arbetet går till. 

I projektet ”Stadens ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930” knyts två viktiga källor för släktforskare samman. Det är Stockholms stadsmuseums omfattande samlingar av historiska fotografiska porträtt från omkring 1860 till 1930 som i största möjliga mån ska länkas till uppgifter ur Stockholms stadsarkivs databas Rotemansarkivet.

I projektet, som startades under 2020 och beräknas löpa över fem år, samverkar Stadsmuseet och Stadsarkivet med forskare från Stockholms universitet och Uppsala universitet.

AI ska lära sig känna igen ansikten

Porträttsamlingen omfattar omkring 400 000 fotografier från olika ateljéer i Stockholm. Till många av porträtten finns namn och ibland även adresser bifogade. En mycket liten del av porträttsamlingen är digitaliserad och i dagsläget är den okänd för de flesta.

Inom projektet finns idéer om att undersöka tekniken som idag kallas ansiktsigenkänning på historiskt material. Genom att till exempel koppla andra material till projektet, som till exempel gruppfotografier på elever och studenter, hoppas man kunna skapa identiteter även för oidentifierade personer för att kunna hitta samma människor på bilder från olika sammanhang och tillfällen.

Film om arbetet med samlingarna

Tanken är att utvalda digitaliserade porträtt så småningom ska ut på Digitala Stadsmuseet och därifrån länkas direkt till Rotemansarkivet.

Nyligen beviljades 12 091 000 kronor i bidrag från Vetenskapsrådet för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingarna.

Stockholms stadsarkiv har gjort en film där vi får följa med ner i magasinen och lära oss mer om hur bland annat digitaliseringsarbetet går till.

Här kan du läsa mer och se en filmen om projektet

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser