skolmatriklar GF webbBilder från vänster: Växjö högre allmänna läroverk, CIIa matriklar över intagna elever vol1 1651-1751 bild 6 och till höger: Mariestads högre allmänna läroverk, DIb matriklar över intagna elever vol1 1680-1826 bild 5

I framtiden kommer det att bli lättare att få fram kunskap om de i släkten som studerat. Alla sveriges skolmatriklar ska nämligen göras sökbara i en databas. Det nya spännande projektet har startats av Hans Hanner och Ulf Berggren på Genealogiska Föreningen (GF).

Skolmatriklarna från ett 50-tal högre allmänna läroverk ska nu fotograferas och därefter indexeras genom ett projekt i GF:s regi. Skolmatriklarna kommer att tillgängliggöras efter hand och källmaterialet kommer att spänna över omkring 300 år – från tidigt 1600-tal fram till 1900.

Så kallade trivial- och gymnasieskolor fanns redan på 1600-talet. Matriklarna som de lämnat efter sig ger upplysningar om eleverna och deras familjeförhållanden. Trivialskolan var det lägre stadiet där eleverna lärde latin, räkning och kyrkosång. Gymnasiet gav sedan kunskaper som förberedde för universitetsstudier. Olika läroverk hade olika krav på vilka som fick studera, på vissa hittar man fler elever ur allmogen än på andra.

Svårfunnen guldgruva

Hans Hanner US webbHans Hanner, projektledare på Genealogiska Föreningen. Foto: Urban SikeborgSkolmatriklarna är en utmärkt kunskapskälla för släktforskare. Av matriklarna framgår förutom elevernas namn och födelsedata ofta även uppgifter om fäderna (namn, hemvist yrke och titel) samt tidpunkt för elevens in- och utskrivning i läroanstalten. I en del fall finns också noteringar om fortsatta studier eller annan verksamhet.

Problemet med skolmatriklarna är nämligen inte bara att de finns utspridda på olika arkiv runt om i landet. Eleven kan ha gått i skola långt ifrån hemorten och det övriga källmaterialet ger sällan upplysningar om vilken skola en anfader kan ha gått på. I databasen kommer det vara möjligt att både söka direkt på namn och se originalkällan.

– Projektet har initierats för att tillgängliggöra information som är värdefull men svåråtkomlig för släktforskare, säger Hans Hanner som tillsammans med Ulf Berggren leder projektet.

Tillgängliggörs efter hand

Projektet kommer att ingå i GF:s verksamhet under många år framöver, projektledarna tror att det kommer att ta mellan fem och tio år att digitalisera och indexera hela materialet.

– Vi inriktar oss på i första hand skolor med en äldre historia, i huvudsak högre allmänna läroverk. Var mina föräldrar gick sina år i skola är intressant för mig och mina närmaste, filiationen för en elev på 1600- eller 1700-talet är värdefull kunskap för så många fler släktforskare, säger Hans Hanner.

På GF:s hemsida kan medlemmar redan nu hitta projektet i rullgardinen "Digitala arkiv" och från sidan "Skolmatriklar" kan de klicka sig vidare till de första bilderna.

Hittills finns bilder på matriklar från Mariestad högre allmänna läroverk och Växjö-läroverket. Ett antal elevmatriklar från Linköpingsläroverket är fotograferade och de kommer finnas med i projektet även om de inte finns utlagda som bilder än.

Frivilliga registrerare välkomnas

Registreringsverktyget för det sökbara personregistret testas nu i en betafas och kommer att sjösättas så snart möjligt. 

– Vi kommer söka intresserade registrerare. Man kan dela upp materialet i en yngre och en äldre del där den yngre (efter år 1800) går att kasta sig över utan några jättestora förkunskaper. Det äldre materialet där det äldsta är på latin kräver en rutin i läsning av gammal handstil. Där söker vi också registrerare, och då de som känner att de har kunskapen, säger Hans Hanner.

Varje skolas matriklar är av överkomlig storlek, därför kan registreringsarbetet delas upp i småprojekt, något som brukar underlätta när det kommer till frivilligarbete. Om man intresserar sig för en specifik skola så kan man också börja med att registrera den skolans elever.

Du som är intresserad av att medverka är välkommen skriva till

Önskat från flera håll

Hans Hanner berättar mer om upprinnelsen till projektet, som har en egen historia inom GF.

– När vi vände utvecklingen för föreningen för omkring tio år sedan sökte vi projekt och volontärer samtidigt, i en önskan att aktivera personer och skapa en livaktig förening. Ett tips kom från Mari-Ann Olsson som ju är känd för sina avskrivna ingresser till Östergötlands läns bouppteckningar (som fungerar som ett sökbart personregister). Mari-Ann hade fått två pärmar med papperskopior på två volymer ur Linköpings högre allmänna läroverk med en önskan från den arkivarie på Vadstena landsarkiv som gjorde kopiorna att hon skulle börja arbeta med materialet. Hon började men valde sedan att i stället lämna dessa pärmar vidare till GF, med förhoppningen att vi skulle kunna föra arbetet vidare.

Senare väckte Markus Gunshaga, som tidigare har bloggat här på Rötter, planerna till liv när han bloggade om skolmatriklar i släktforskningen. Här kan du läsa blogginlägget.

– Jag gillar den här historiken eftersom vi på något sätt går i mål med flera personers ambition, säger han.

Det nystartade projektet har uppmärksammats i Helsingborgs dagblad. Du som är prenumerant kan läsa artikeln här.

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Senaste nytt

Den här veckans porträtt överlämnades som ett minne av föräldrarna till den äldsta sonen som skulle ...

Gravstensinventera mera

Lägg sommarens lediga stunder på något som gör skillnad för dig och framtidens släktforskare – bli g...

Veckans gravsten tillhör den framgångsrike jordbrukaren Georg Bergh som med tiden kom att titulera s...

Veckans gravsten bjuder både på en livshistoria som sträcker sig över flera kontinenter och en gåta....

Nu är det hög tid att boka biljetter till Släktforskardagarnas traditionsenliga gemensamma måltid — ...

Fler artiklar

Annonser