alvin record foreningsarkivDet är dåligt med resurser för digitalt bevarande hos länsarkiven. Men en del satsar på digitalisering ändå. Fotografiet ovan, som visar första maj-demonstrationer i Uppsala omkring 1950, är ett av många som digitaliserats av Folkrörelsearkivet för Uppsala län och publicerats på samlingsportalen Alvin. Okänd fotograf/Aftontidningen.
Nyligen släppte Svenska Arkivförbundet sin första statistikrapport. Föremål för kartläggningen är landets länsarkiv, som enligt Arkivförbundet är i akut behov av mer resurser för bland annat digitalt bevarande.

I den nyligen publicerade rapporten "Länsarkiven i siffror 2023" presenteras omfattande data om Sveriges 29 länsarkiv, som sträcker sig från Luleå i norr till Lund i söder. Länsarkiven, som tillhör den privata arkivsektorn, spelar en kritisk roll inom kulturarvet men kämpar ofta med begränsade resurser.

Amanda Vesterlund, generalsekreterare för Svenska Arkivförbundet, understryker vikten av rapporten:

– Avsaknaden av officiell arkivstatistik i Sverige gör arkivinstitutionerna och arkivbestånden osynliga inom kulturarvssektorn. Vi vill förändra det med återkommande statistikrapporter. I rapporten blir det tydligt vilken omfattande verksamhet som länsarkiven bedriver, ofta med små resurser.

Dåligt med digitaliserat material

En särskilt oroande punkt i rapporten är det låga digitala bevarandet. Flera av länsarkiven har idag varken digitalt arkivbestånd eller lämpliga system för digitalt bevarande. Det är en brist som riskerar att skapa framtida luckor i det historiska källmaterialet. För att motverka detta behöver länsarkiven ökad finansiering.

Av de som däremot har digitaliserat delar av sina arkiv ligger Folkrörelsearkivet för Uppsala län i topp, tätt följda av Arkiv Jönköpings län. Även Folkrörelsearkivet i Västerbotten har betydelsefulla digitala samlingar.

Men digitaliseringstakten är inte påfallande hög generellt och de analoga arkivbestånden fortsätter att växa. Enligt rapporten levererades cirka 1 300 hyllmeter arkivhandlingar till länsarkiven under 2023.

Samtliga länsarkiv, förutom de två stockholmsbaserade, ingår i Kultursamverkansmodellen, en finansieringsmodell som syftar till att stödja kulturell verksamhet regionalt.

Rapporten kan läsas i sin helhet här: Länsarkiven i siffror 2023. (Länk)

Om Svenska Arkivförbundet

Svenska Arkivförbundet är en riksorganisation för den enskilda sektorns arkiv, som omfattar arkiv från näringsliv, civilsamhälle och privatpersoner. Förbundet organiserar omkring 150 arkivinstitutioner, museer, bibliotek, företag, trossamfund, organisationer och privatpersoner.

Mer information finns på Svenska Arkivförbundets webbplats

Senaste nytt

Annonser