pristagare2024Från vänster: Årets örnbergspristagare Sebastian Casinge, boken om Onsjö säteri och dess torpare som projektgruppen som blivit utsedda till Årets eldsjäl arbetat med, och årets släktforskningspublikation Kvek. Privata fotografier.
Nu har utmärkelserna inom släktforskningen 2024 tillkännagivits. Victor Örnbergs hederpris går i år till en forskare vars banbrytande studier har gett oss ny kunskap om resandefolkets bakgrund.

Sebastian Casinge belönas med Victor Örnbergs hederspris för sitt långvariga engagemang i forskning om resandes anor. Hans arbete, som bland annat bestått i banbrytande dna-forskning, har bidragit till att bekräfta genealogiska upptäckter och motbevisa myter om resandes ursprung. Med sin senaste artikel i Genome Biology and Evolution och sitt samarbete med spanska dna-forskare, har Sebastian Casinge nått en internationell nivå. Det gör honom till en mycket värdig mottagare av Victor Örnbergs hederspris 2024.

Förtjänsttecken i guld till Göran Sparrlöf

Göran Sparrlöf har i nästan 40 år bidragit med artiklar inom släkt- och lokalhistoria. Genom publiceringar i Släktforskarnas årsbok, Släkthistoriskt forum, Släkt och Hävd, Svensk Genealogisk Tidskrift och Släkthistoriska studier har han delat med sig av sina forskningsresultat. Hans noggranna dokumentation av källor gör honom till ett föredöme inom den svenska släktforskarrörelsen. Därför är han årets mottagare av Sveriges Släktforskarförbunds förtjänsttecken i guld.

Årets eldsjäl: Projektgruppen
bakom boken om Onsjö säteri

Projektgruppen bakom boken om Onsjö säteri och dess torpare har belönats med utmärkelsen Årets eldsjäl. Deras arbete har synliggjort torparnas historia i Vänersborg och bidrar till att bevara områdets historiska arv. Gruppen består av Anders Svensson, Lennart Järpler, Ingvar Ragnar, Monica Bryngelsson, Ove Käll, Stig-Åke Andersson och Lena Malmlöf Hummerhielm.

Årets släktforskningspublikation:
Kvek av Charlotta Medin

Charlotta Medins bok Kvek har utsetts till Årets släktforskningspublikation. Den följer gårdarna i Kvek och deras invånare från 1347 till nutid, och förklarar begrepp som skiften och änkekonservering. Boken erbjuder värdefulla insikter även för dem utan anknytning till orten.

Boken går att beställa här (länk)

Stipendium ur Genealogisk ungdomsfond

Stipendium ur Genealogisk ungdomsfond har i år gått till Ragunda hembygdsförening, som tilldelats stipendiet för sitt arbete med att arrangera Släktforskarkollo för unga under höstlovet 2023. Erfarenheterna från detta kollo kommer att användas för framtida utveckling av konceptet.

Priser för medlemsökning,
Årets NÅDD-registrerare
och Årets anbytare

StorStockholms Släktforskarförening tar i år emot priset för störst medlemsökning med 210 nya medlemmar. De delar priset med Härjedalens Släktforskarförening, som har ökat sitt medlemsantal med 38 procent och därmed är föreningen med störst procentuell medlemsökning under det gångna året.

Årets NÅDD-registrerare är Kim Lindgren, som har utmärkt sig både på grund av stor flit och hög kvalitet på sitt arbete med att registrera poster till Sveriges dödboks senaste version. Men också för sitt stöd till andra registrerare, bland annat på på Facebook.

Kristina Rylander har utsetts till Årets anbytare då hon under många år generöst delat med sig av sina kunskaper på Anbytarforum och hjälpt många att hitta släktingar som emigrerat till USA.

Läs mer i Sveriges Släktforskarförbunds
nyhetsbrev Angeläget 1/2024
 (Ladda ned PDF)

Senaste nytt

Annonser