Bohusländska soldater omkring 1860Grupporträtt av Uddevalla Skarpskyttekår., någon gång 1860-1870. Okänd fotograf/Armémuseum.
Nu är det dags att söka stipendium från Arvid Lundbäcks stiftelse. I år hoppas stiftelsen kunna bidra till foskning om soldater, främst de värvade, och deras familjer.

Passa på att söka medel till din forskning! Arvid Lundbäcks stiftelse delar varje år ut stipendier till släktforskningsprojekt som fördjupar våra kunskaper inom ett visst område. Helst ska forskningen även presenteras på ett sätt som gör att även kommande generationer kan ha nytta och glädje av den. 

I år kommer stiftelsen att se positivt på forskning om soldater och deras familjer. Gruppen värvade soldater är prioriterade. Hur var det under krigstågen? Hur gick det till exempel för de familjer som följde med soldaten och vad hände med de som stannade hemma? Även om årets inriktning kommer att ha prioritet vid tilldelning av medel, så går det naturligtvis att söka för helt andra ämnen.

Kriterier och ansökan

För att ett projekt ska få medel från stiftelsen gäller att det ska vara till nytta för släktforskningen, vara av allmänt intresse och inte handla om en enskild släkt.

Resultatet ska dessutom vara tänkt att publiceras på något sätt och hur det ska publiceras ska anges i ansökan. Alla former av publikationer är tänkbara, det enda kraven är att stipendiaten anger att bidrag erhållits av stiftelsen samt att eventuella referensexemplar skänks till Genealogiska Föreningen.

Din ansökan mejlar du till stiftelsens ordförande, Mats Ahlgren, på ma.ahlgren(at)telia.com senast den 1 september 2024.

I den bör du ha en klar frågeställning, en skiss över metodik och förväntat resultat, samt en ekonomisk kalkyl. Ansökan bör vara ungefär en A4-sida. 

Arvid Lundbäcks stiftelse har som regel att inte bekosta hela projekt, utan kan stå för en del av finansieringen. Utbetalning sker efter publicering.

Mer om Arvid Lundbäcks stiftelse

Det började med att släktforskaren Arvid Lundbäck uppfann en smidig, och förhållandevis billig, mikrofilmsläsare för hemmabruk. Den revolutionerade på sin tid släktforskningen och såldes i stora upplagor.

Vinsten samlade uppfinnaren i en stiftelse och sedan 1996 delar Arvid Lundbäcks fond årligen ut stipendier till forskningsprojekt som bidrar till att kulturarvet vårdas, förmedlas och förs vidare till kommande generationer.

Annonser