familj i bil 1950-talDen digitala insamlingen “Min släktresa” välkomnar allmänheten att berätta om sin släktforskning. Foto: Gunnar Lund/Nordiska museet.
Vad är det mest spännande du har hittat i din släktforskning? Genom ett nystartat forskningsprojekt hoppas forskare förstå mer om släktforskning påverkar våra liv och vår identitet. Du kan bidra med berättelsen om din släktforskningsresa.

Släktforskarrörelsen, som av forskarna beskrivs som en av landets största gräsrotsrörelser, är just nu föremål för ett nytt forskningsprojekt som genomförs av forskare från Södertörns högskola och Mittuniversitetet i samarbete med Nordiska museet.

Forskningsprojektet Oväntade genealogier? Släktforskning, identitet, minne och släktskap i Sverige har som syfte att analysera den moderna svenska släktforskningen. 

Utöver intervjuer och analyser av skriftliga källor har även en frågelista, ”Min släktresa” publicerats på webbplatsen minnen.se. Svaren, som forskarna hoppas att släktforskare ska bidra med, kommer att sparas i Nordiska museets samlingar och därmed bli tillgängliga för framtida forskning.

Släktforskning som avslöjar dolt arv

Forskarteamet intresserar sig särskilt för vad händer med oss när vi gör oväntade upptäckter i släktforskningen. Det kan röra sig om ett etniskt arv som glömts bort eller rent av tystats ned, en okänd eller försvunnen förälder eller att vissa anor tillhört tidigare stigmatiserade eller kriminaliserade grupper.

Projektet, finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, leds av professor i etnologi Jenny Gunnarsson Payne i samarbete med professor i historia Samuel Edquist och Emma Pihl Skoog, som är doktor i historia och lektor i arkivvetenskap.

Berätta om din släktresa på minnen.se

Läs mer om projektet

 

Annonser