Digitalaslktforskardagen24oktober2020859734

Nästa lördag, den 10 februari, är det åter dags för sex rikstäckande släktforskarföreningar att bjuda in till en digital släktforskardag. Här kan du ta del av det fullmatade programmet. Att delta kostar ingenting!

För femte året i rad håller sex riksräckande föreningar en gemensam digital släktforskardag. Temat för i år är Fastigheter, kartor och byggd miljö och lördagen den 10 februari mellan kl 9.00 och 16.00 kommer hela tolv direktsända föreläsningar knyta an till det.

Samtliga sänds via videolänk på Zoom, vilket ger deltagarna möjlighet att ställa frågor direkt till föreläsaren.

Gratis, men föranmälan krävs

Föreläsningarna spelas in och kan ses i efterhand under två månader. Därtill kan deltagarna ta del av flera inspelade föredrag på närliggande teman. 

Att delta och att se de filmade föredragen är helt kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig i förväg. Intresseanmälan görs till vilken du vill av de arrangerande föreningarna. Länkar till deras hemsidor hittar du längst ned.

Här nedan hittar du programmet.

Program 10 februari 2024

09.00 – 09.45

Utbudet av historiska kartor hos Föreningen DIS samt hur man kan ha nytta av dem vid bland annat gårdsforskning, Tor-Leif Björklund (DIS)

Några bruksmiljöer i 1800-talets Småland, Mari-Anne Roslund (FFS)


10.00 – 10.45

Fastighets- och agrargenealogi – om inskrivningsdomaren och inskrivningsmyndigheten – Michael Lundholm (GF)

Kartor och bebyggelse på och kring Lövsta bruk på 1700-talet, Jan Olsson (SVÄ)

11.00 – 11.45

Livet i staden – husen och innevånarna berättar, Eva Edberg m.fl. (Släktakademin)

Familjerna Brandeis, Reiniger och Schablin i Prags Judenstadt 1730–1910, Thomas Fürth (Judiska sf)


12.00 – 13.00   LUNCH


13.00 – 13.45

Gårdar i Sverige och Finland – källorna berättar, Esbjörn Engberg m.fl (Släktakademin)

Visa spridning av vallonsläkter i Vallon 7 med Disgens kartfunktion, Stig Geber (SVÄ)

14.00 -14.45

De användbara kartfunktionerna i släktforskarprogrammet Disgen, Lena Ringbrant Ekelund (DIS)

Länken mellan olika släktled – om en fastighet på Ladugårdslandet i Stockholm 1783–1894, Thomas Fürth (GF)

 

15.00-15.45

Smedernas bostäder, Örjan Hedenberg (FFS)

Det judiska Södermalm i Stockholm, Gun Moll (Judiska sf)

Förinspelade filmer och föredrag

Filmerna är tillgängliga 8 februari – 10 april 2024

Från Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen, DIS:

 1. Kartor – DIS visar på hur man kan hantera kartor i Disgen. Visar också på resultatet av vad det kan bli när man använt kartor i Disgen. Länk till spellista på Youtube.
 2. Släkt och hembygdsforskning – DIS visar hur man kan forska kring en specifik plats och hur man finner källor att forska i. Länk till spellista på Youtube.

Från Genealogiska Föreningen, GF:

 1. Hitta släkten i kartor – Sten Nyman, Riksarkivet Uppsala
 2. Frälsegodsen i Sverige – Michael Lundholm, GF
 3. Forska i städer – Claes Westling, Riksarkivet Vadstena
 4. Gästgiveridagböcker – Hans Hanner, GF
 5. Databasen Historiska marknadsdagar – Hans Hanner, Mats Johansson, GF
 6. Jordeböcker – Michael Lundholm, GF
 7. Svenska herrgårdar – Göran Ulväng
 8. Auktioner i Sverige under 1700- och 1800-talen – Göran Ulväng
 9. Brandförsäkringar – Krister Hillerud, Centrum för Näringslivshistoria
 10. Gårdsgenealogi från Vrå socken – Lars-Ola Stare
 11. GF:s öppna Youtube-kanal

Från Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige:

 1. Judiska herrgårdar – Mia Kuritzén Löwengart
 2. Bröllopspogromen – en ukrainsk-judisk familjeberättelse – Anna Grinzweig Jacobsson
 3. Hemligheten på 4:e våningen, åren 1933–1937 och den judiska familjen som delade hus med den amerikanska ambassadören – John Panofsky
 4. Hur man hittar orter i Central- och Östeuropa där ens anor bott – Carolyn Östberg, Thomas Fürth
 5. Om att använda gamla vykort, bilder, böcker och kartor i judisk släktforskning – Thomas Fürth

Från Sällskapet Vallonättlingar, SVÄ:

 1. Bruk med valloner, en översikt – SVÄ Forskargrupp
 2. Hargs bruks historia – Robert Mattson
 3. Österbybruk. Historia, ägare, släkter – Robert Mattson
 4. Hur gör man? – Robert Mattson
 5. Vallon 7. Här hittar du dina valloner – Anders Herou
 6. Vallonernas anställningskontrakt från 1600-talet – SVÄ Forskargrupp
 7. Hur knyter vi ihop valloner på Vallon 7 och Vallonkontrakt 2 – SVÄ Forskargrupp
 8. Hitta utländska källor till de äldsta vallonerna. Vi letar i Belgien med omnejd – Jan Olsson
 9. SVÄ verksamhet och bakgrund – Anders Herou

Från Föreningen för Smedsläktsforskning, FFS:

 1. Smedforskning - inte bara kyrkböcker - Örjan Hedenberg

Från Svenska Släktakademien:

 1. Soldatforska – Eva Edberg
 2. Torpare, statare och backstusittare – Eva Edberg, Marianne Jonasson, Roine Hernbrand
 3. Släktforska med kartor – var bodde mina anor och hur såg det ut? – Eva Edberg
 4. Släktforskarkafé Gårdsforskning, förkortad version – Stefan Escher och Eva Edberg

Den digitala släktforskardagen arrangeras av Genealogiska Föreningen GF, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen DIS, Föreningen för Smedsläktsforskning FFS, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar SVÄ.