lovsta bruk alvinLövsta bruk, lavering av Johan Fredrik Julin, 1798-1843. Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
Fler goda nyheter för vallon- och smedsforskare: Nu finns hela det stora bruksarkivet efter familjen De Geers Lövstabruk samlat på Riksarkivet i Uppsala. Under stormaktstiden var järnbruket landets största och vida berömt för sitt vallonsmide.

I december 2022 stängdes Leufsta bruksarkiv i Lövstabruk. Eftersom materialet från de uppländska järnbruk och verksamheter som förvarades där är av nationellt intresse beslutade Riksarkivet att ta över arkiven – vilket rörde sig om nästan 500 hyllmeter och över 800 kartor och ritningar.

I och med det har de bruksarkiv som tidigare förvarats i Lövstabruk (bland annat arkiven från järnbruken i Lövsta, Gimo, Tobo, Vällnora och Rånäs) nu förenats med den del av arkivet från järnbruket i Lövsta som sedan tidigare varit deponerat i Riksarkivet i Uppsala.

2 000 hyllmeter brukshistoria

Att hela beståndet nu finns på ett och samma ställe underlättar för forskning, i synnerhet som fler arkiv från många andra uppländska och mellansvenska järnbruk också förvaras där. Totalt omfattar bruksarkiven på Riksarkivet i Uppsala nu omkring 2 000 hyllmeter arkivmaterial och mer än 2 600 kartor.

lovsta bruksarkivI NAD hittar du inte bara förteckningen över arkivet, utan även en del digitaliserade handlingar, som anställningskontrakt och listor med anställda. Källa: Leufstaarkivet, Leufsta arkiv. Det historiska arkivet, SE/ULA/13506/1/I/42, bildid: 40008773_00034. Foto: Riksarkivet.

Stort intresse för arkiven

– Riksarkivet i Uppsala har redan märkt ett betydande intresse för arkiven. De kompletterar också väl de många andra bruksarkiv från bland annat Uppland, Västmanland och Dalarna som förvaras här och bidrar till möjligheterna att utnyttja det samlade beståndet av bruksarkiv på många olika sätt, kommenterar Anders Nordebring, arkivarie vid Riksarkivet i Uppsala.

Förteckningsarbetet av det levererade arkivmaterialet pågår men till stor del är det redan nu sökbart i Nationell Arkivdatabas, NAD.

Där finns även en liten del av dokumenten tillgängliga digitalt, bland annat listor på arbetare och löner 1628–1688 och kontrakt mellan Louis de Geer samt tjänstemän och arbetare under 1600-talet.