0219 03 Britt vid mikrofilmslasaren smalandspostenBritt finansierade digitaliseringen av flera årgångar av tidningen Smålandsposten. På bilden till höger syns hon vid mikrofilmsläsaren i släktforskarföreningens lokal i Alvesta. Läsandes Smålandsposten. Foto: KB/privat.
Efter att nyfikenheten väckts var det inte mycket som kunde stoppa Britt Ask Rydgård från att ta reda på mer om rösträttskvinnorna från hennes hemtrakter. Hon har bland annat finansierat digitaliseringen av Smålandspostens årgångar från tidigt 1900-tal, som nu tagit plats bland de andra dagstidningarna i KB:s databas.

Britt Ask Rydgård är en av dem som genomprojektet ”I demokratins namn” har hjälpt till med transkriberingen av rösträttskvinnornas namnlistor. Eftersom hon bor i Alvestatrakten sedan drygt 40 år tillbaka var det listorna från Kronobergs län och Alvestatrakten hon i första hand tog itu med.

Av misstag hade det kommit med ett följebrev tillsammans med 18 namnlistor från Alvesta. Brevet var skrivet av en Carolina Bondeson, som var en av traktens engagerade rösträttskvinnor.

– Då blev jag nyfiken och började luska lite efter en förening för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) här i Alvesta. Att det fanns en i Växjö visste jag, berättar Britt Ask Rydgård.

Det hela växte till en betydligt större utredning. Genom årsböckerna, som fanns tillgängliga i inskannat skick via universitetsbiblioteket i Göteborg, insåg hon att föreningen i Alvesta bildades 1907. 

Hoppades att Smålandsposten skulle ge svar

Eftersom föreningens arkiv inte tycks ha bevarats hoppades Britt få grepp om föreningens aktiviteter med hjälp av Smålandsposten, som ju finns inskannad och tillgänglig i Kungliga bibliotekets (KB) tidningsdatabas, tidningar.kb.se, tillsammans med i stort sett alla andra lokala dagstidningar.

– Jag blev frustrerad när jag insåg att inskanningen slutade den 31 december 1906. Visserligen gick det att låna mikrofilmade årgångar av Smålandsposten, men det är ju stor skillnad jämfört med att kunna söka efter namn och begrepp i inskannade och texttolkade filer.

Efter lite undersökningar fick Britt reda på att man kunde donera pengar till KB för att få just de årgångar som man önskade inskannade och publicerade i KB:s stora databas Svenska dagstidningar.

Det är väl investerade pengar, inte minst genom den insats man gör för att bevara tidningarna för framtiden. Men gratis är det inte.

– Att få tidningarna skannade fram tills rösträttskampen var i hamn 1921 hade blivit alltför kostsamt för min kassa. Så jag valde att nöja mig med 1907–1916 som ju ändå innefattar det mesta av den period då FKPR i Alvesta existerade. Men till min stora glädje fyllde KB på med medel så att Smålandsposten skannas till och med 1925, berättar Britt.

rostratts artiklarBritt hoppades kunna följa rösträttskampen på det lokala planet även efter föreningens bildande. Det första hon gjorde var att skaffa sig en bättre kopia på den notis som gjort henne så glad när hon hittade den på mikrofilm i mars. På bilden syns den avfotograferade skärmen på mikrofilmsapparaten (tv) och skärmdumpen från den inskannade tidningen (th).

Tidningsprojektet utan fasta anslag

– Vi är mycket tacksamma över Britts generösa donation, säger Jonas Ahlberg, som arbetar med tidningsdigitalisering på KB.

Han berättar att KB idag saknar fasta anslag för att fortsätta med digitaliseringen av den historiska dagstidningssamlingen. De är beroende av extern finansiering, till exempel i form av privata donationer, för att antalet digitaliserade tidningar ska kunna växa.

– KB skjuter dock själva till en peng i slutet av året som räcker till digitalisering av Göteborgsposten och Västerbottenskuriren 1907-1925, samt Smålandsposten 1917-1925. Digitaliseringen har startat och förväntas bli klar före årsskiftet, säger Jonas Ahlberg.

Här kan du läsa mer om aktuella digitaliseringsprojekt hos Kungliga biblioteket. Här kan du läsa mer om Riksarkivets projekt ”I demokratins namn”.

Databasen Svenska dagstidningar

I KB:s databas Svenska dagstidningar är målsättningen att samtliga tidigare (och kommande) dagstidningar ska finnas i digitalt format, tillgängliga för allmänheten och sökbara genom OCR-skanning.

Nya årgångar pytsas ut efter hand, men på grund av upphovsrättsskydd är det bara utgåvor som är 115 år eller äldre som finns på den del av databasen som är tillgänglig på webben. Idag kan man läsa utgåvor fram till 1908. För att kunna läsa senare utgåvor måste man använda databasen inloggad på en av KB:s datorer, antingen på plats i Stockholm eller vid en KB-dator på något av landets universitetsbibliotek. Här är en lista med bibliotek med KB-anslutna datorer.

Britts tips för forskning
med hjälp av gamla tidningar

Britt har några goda råd till dig som vill få ut så mycket som möjligt av dina efterforskningar i databasen:

– Det är en bra idé göra sökningar även på nyare utgåvor hemifrån, så att man kan vara väl förberedd när man ger sig iväg – i mitt fall var det till Linnéuniversitet i Växjö.

Jag har gjort en del textsökningar och en fruktbar sådan i mitt fall är ”F. K. P. R.” (man måste ha mellanslag på rätt ställe!). Då hittade jag till exempel en sida från den 6 april 1912 som innehåller texten ”rösträtt för kvinnor anordnar Alvesta F. K. P. R offentligt möte å VÄRENDSBORG”. Den notisen eller artikeln vill jag gärna läsa!

– Sedan får man vara observant med stavningarna. Den gamla stavningen för Alvesta, Alfvesta, ger träffar fram till 1916, men den moderna stavningen Alvesta förekommer långt tidigare och ökar efterhand.

Sökfrasen ”qvinnans politiska rösträtt” ger träffar fram till och med 1908, men ”kvinnans politiska rösträtt” ger träffar redan från 1903, så stavningen är inte helt konsekvent under åren kring stavningsreformen 1906.

Fyndläge för den med släkt från
små orter med ovanliga namn

– Jag har också sett att man kan få träffar om man har släktingar som har någorlunda ovanliga namn eller bor på små platser som inte omnämns så ofta. Exempelvis har jag sökt på Horjemo, då min man har anor därifrån. Och så insåg jag att texttolkningen inte alltid är perfekt. Så här mycket kan man läsa från Smålandsposten 1909-03-29; ”hos hemmansegaren peter Ander3-|son i Horjemo Norregård, hvarest förfriskningar intogos.” Så en sökning på Andersson hade inte gett någon träff.

Här finns mycket mer att undersöka!

Gå till KB:s databas Svenska dagstidningar

 

Annonser