Lista Karlstad elin wagnerLista över Karlstadskvinnor för rösträtt. Foto: Riksarkivet. Elin Wägner vid de insamlade namnen 1914. Foto: ur Elin Wägners samling, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.
Kanske var någon av dina anmödrar en av de kvinnor som 1913-1914 skrev på namnlistan för kvinnors rösträtt? Det är inte omöjligt, då inte mindre än cirka 18 procent av alla kvinnor över 18 år skrev på.

Nu på onsdag sänds ett Zoom-föredrag där du som vill hjälpa till får veta mer om projektet. 

Insamlingen gjordes åren 1913-1914 av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) och resultatet blev imponerande: Drygt 350 000 namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt kunde senare överlämnas till Riksdagen. Numera finns listan, i form av digra luntor, förvarad på Riksarkivet. I november 2020 publicerades den som bilder i Digitala forskarsalen.

Delta i projektet

Just nu pågår ett projekt där uppgifterna i namninsamlingen transkriberas och görs sökbara. Informationen som tas fram blir fritt tillgänglig för alla via Riksarkivets webbplats. Alla som vill välkomnas att hjälpa till med att transkribera det handskrivna materialet genom projektet “I Demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt”. 

Nu på onsdag, den 20 september bjuder Riksarkivet in till en presentation via Zoom där de berättar mer om projektet, om rösträttsrörelsens historia och visar hur man gör om man är intresserad av att delta. Anmäl intresse genom att skicka ett mejl till adressen nedan. 

Om Zoom-föredraget och intresseanmälan:

Medverkande: Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet och Monir Bounadi, Stockholms universitet.
Datum och tid: 20 september klockan 17.00–18.00
Plats: Zoom (länk skickas efter att anmälan gjorts)
Anmälan: Skicka ett mejl till medborgarforskning@riksarkivet.se

Läs mer om projektet och hur du kan delta

 

Annonser