Filipstad 3 001 KartaDetalj ur stomkarta J2ab 75 över Filipstad. Foto: Naturvårdsverket/Riksantikvarieämbetet.
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har tillsammans låtit tillgängliggöra en serie historiska kartor som hittills bara funnits i pappersoriginal på Riksarkivet. De kan vara en skatt för dig som vill veta mer om hur dina föregångare på landsbygden levde.

Tanken är att de gamla kartorna ska kunna ge en översiktlig förståelse av det historiska landskapet och användas till exempel av den som vill återskapa våtmarker eller betesmarker. Men de är naturligtvis även spännande källor för släktforskare som vill veta mer om miljön och kulturlandskapet i släktens hembygder.

Det handlar om de så kallade stomkartorna till Generalstabens topografiska karta. Dessa kompletterar den Häradsekonomiska kartan som sedan tidigare finns nedladdningsbar. Stomkartorna fyller ut större delen av områden i Sverige där häradskartan saknas.

Går att jämföra med moderna kartor

Stomkartorna är i skalan 1:50 000 men grundar sig på äldre lantmäterikartor, storskiftes- och lagaskifteskartor i andra skalor. De äldsta kartunderlagen är från cirka 1700, de yngsta från cirka 1900. Stomkartorna varierar i kvalitet och i hur tydligt markslagen åker och äng syns i kartorna.

Kartorna har tidigare bara funnits i pappersform på Riksarkivet. Nu finns de i digital form, nedladdningsbara i formaten jpeg eller tiff. Det är inte helt lätt att hitta till dem, men på Naturvårdsverkets webbplats finns den här guiden till hands (klicka här för att ladda ned den).

Här hittar du de historiska kartorna (Naturvårdsverkets webbplats)

 

Senaste nytt

Annonser