blekinge 1700 talAllmogemotiv från Blekinge. Färglagd etsning av Elias Martin efter förlagor av Pehr Hilleström. Foto: Bertil Wretling/Nordiska museet.

Brutna äktenskapslöften, uteblivna kyrkbesök, bittra arvstvister och ond bråd död. Nu har Riksarkivet publicerat ett sökbart register som hjälper dig med släktingar i Blekinge att hitta dem i äldre domböcker.

Nu finns ett register till domböcker från Medelstads häradsrätt 1668 och 1679-1750 som nedladdningsbar data på Riksarkivets webbplats. I registret finns sammanlagt mer än 90 000 personposter hämtade från drygt 20 000 ärenden eller mål.

I den mån uppgifterna har noterats i domboken hittar du i varje personpost uppgifter som till exempel namn (för- och efternamn), titel, hemvist och tingsdag. Posterna kan också sorteras utefter en kort ärendebeskrivning. Det rör sig om kategorier som brott, äktenskap, arv eller som benämnts ofredande i form av skällsord, örfilar, slagsmål, fylleri eller lösdriveri.

Har getts ut av Blekinge släktforskarförening

Registret är skapat av privata forskare och har tidigare getts ut på cd-skiva av Blekinge släktforskarförening. Källorna är Medelstads häradsrätts domböcker, Riksarkivet i Lund, och domböcker från Göta hovrätt, Riksarkivet i Vadstena. Med föreningens och efterlevandes till registrets upphovspersoner tillstånd kan nu Riksarkivet erbjuda registret för nedladdning i sin avdelning för öppna data.

Här hittar du mer information och kan ladda ner databasen i Excel eller Csv-format: https://riksarkivet.se/psidata/dombocker-medelstad-harad