bildsamling NMA webbNyligen digitaliserade porträttbilder av K.W Gullers 1940-1950-tal.
I ett nytt projekt digitaliserar Nordiska museet 100 000 fotografier från sent 1800-tal fram till 1970-talet. Nu kan du se bilder som aldrig tidigare visats från kända fotografer som KW Gullers, Sten Didrik Bellander, Gunnar Lundh, Gösta Glase, André och Irène Reisz.

– Det har troligtvis inte skett en liknande insats med så omfattande material tidigare, varken nationellt eller internationellt, säger Sara Ellenius, projektledare på Nordiska museet.

Det hela började med att Nordiska museet drabbades av en vattenskada i januari 2021, då totalt 100 000 fotonegativ hamnade i vatten. Som en del i arbetet med att rädda negativen utvecklades ett pilotprojekt för att behandla och digitalisera bilderna.

Projektet, som pågår sedan september 2022 sysselsätter i dag nio projektanställda på Nordiska museet i samverkan med KulturIT. Tillsammans med Wikimedia Sverige har nu ett urval av de 100 000 digitaliserade bilderna gjorts tillgängliga för allmänhet, forskning och media. Tanken är att fotografierna ska berikas med ny kunskap genom crowdsourcingskampanjer och skrivarstugor på Wikipedia.

Kända folkhemsskildrare

Bilderna består huvudsakligen av nitrat- samt acetatnegativ som aldrig tidigare har visats. Fotografierna på cellulosanitratnegativ från slutet av 1800-talet till 1970-talet är organiserade under ämnen som stad och landsbygd, arbete och fritid, kulturella sedvänjor samt modefotografi, porträtt och reklam. De utgör en ovärderlig resurs för den visuella förståelsen av det svenska samhället.

Bland de mest framstående fotograferna finns K.W. Gullers, känd bland annat för sina skildringar från folkhemstiden, Gösta Glase, känd för sina ikoniska bilder av Stockholm från mitten av århundradet, Gunnar Lundhs stora arkiv över svenskt vardagsliv, politik och resor från 1920-50-talen och Sten Didrik Bellander, assistent till Richard Avedon i hans tidiga karriär, känd för sina porträtt, kommersiella bilder och modefotografi.

Fotografierna publiceras löpande, vartefter de digitaliseras, på Digitalt Museum och Wikimedia Commons.

Här kan du se bilderna som hittills är digitaliserade på digitaltmuseum.se

Se 100 000 Bildminnen på Wikimedia Commons: commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Nordiska_museet