riksarkivet sokingang
Riksarkivet har ägnat sig åt vårstädning bland sina sökfunktioner på nätet. Bland annat skrotas funktionen Personsök och Samsök har gjorts till standardingång för sökning i arkivet.

Vana användare kan förstås fortfarande själva välja om de vill söka i NAD (Nationell Arkivdatabas), i Digitala forskarsalen eller exempelvis något av arkivets specialsök. 

Andra förändringar i Riksarkivets söktjänster på nätet är bland annat att sökformuläret för sökning i lagfartsböcker har uppdaterats med fler sökfält och möjligheten att rapportera fel eller lämna en kommentar i folkräkningarna tas bort. 

Här är en sammanställning av det senaste som har uppdaterats, förbättrats och tagits bort i Riksarkivets söktjänster på sok.riksarkivet.se:

Samsök som standard

Samsök är en sökingång som letar i både Digitala forskarsalen och i Nationell Arkivdatabas (NAD). Den görs nu till standardsökning på startsidan. Mer vana användare kan själva välja om de i stället vill välja Sök i NAD (Nationell Arkivdatabas), Sök i Digitala forskarsalen eller exempelvis något Specialsök.

Gå till startsidan för sökning i arkivet

Lagfartsböcker

Sökning i Lagfartsböcker 1875-1933 har fått fler sökfält. Det är nu möjligt att söka på fastighetens namn, socken och län. Observera att alla lagfartsböcker ännu inte är indexerade. Möjligheten att som tidigare söka via arkivet finns kvar.

Gå till sökningen för lagfartsböcker

Personsök tas bort

Riksarkivet har fått en hel del återkoppling på det formulär som kallas Personsök. Många användare uttrycker att sökmöjligheten lovar mer än vad sökningarna ger och därför har man nu valt att ta bort den sökmöjligheten. Möjligheten att söka efter personer i exempelvis folkräkningar och andra databaser finns fortsatt kvar.

Felanmälan för folkräkning försvinner

Möjligheten att rapportera fel eller lämna en kommentar tas bort i personposter för Riksarkivets folkräkningar eftersom man inte längre möjlighet att ta hand om de synpunkter som lämnas där.

Läs mer på Riksarkivet.se