NMA.0042733 obesuttnaTorparen Carl Johan Olson (f. 1855-09-14), med hustrun Maria Sofia Jansdottter (f. 1851-08-03) och barnen Josef Hilding och Ester Maria. Torpen tillhörde gården Melltorp i Hova socken, Västergötland. Foto: Gustav Heurlin/Nordiska museet
Vårvintern är en utmärkt tid att fördjupa sig i sina förfäders livsvillkor. Nu kan du öppna nya dörrar i din släktforskning genom att delta i heldagskonferensen om våra obesuttna föregångare.

Den 25 mars bjuder Sveriges Hembygdsförbund, Sveriges Släktforskarförbund, Östergötlands hembygdsförbund och Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet tillsammans in till en heldagskonferens för att belysa lokalhistorisk forskning ur de ”obesuttnas” perspektiv.

Med hjälp av en rad talare får vi samtala om människorna, källmaterialet och metoder för tillgängliggörande. Dagen avslutas med en spännande stadsvandring.

Nedan kan du ta del av programmet och praktisk information kring hur du anmäler ditt deltagande.

Program

09.00 Välkomna! (Rolf Pettersson, Peter Olausson, Chris Bingefors & David Ludvigsson)

09.05 Peter Olausson & Chris Bingefors med flera: ”Det lokalhistoriska arbetet inom Sveriges

hembygdsförbund och Sveriges Släktforskarförbund”

09.30 Kalle Bäck: ”Torpare och backstugusittare under 1800-talet”

10.30 Kaffe

10.50 Albin Lindqvist: ”Arkiv i Östergötland och hur man hittar de obesuttnas historia”

11.20 David Fogelberg: ”Att göra de obesuttnas torpgrunder tillgängliga med hjälp av QR-koder: Erfarenheter från Valdemarsvik”

11.50 Lunch på Best Western and Hotel (tvärsöver gatan).

12.50 Hans Nilsson: ”Lokalhistorisk forskning i förändring: Centrum för lokalhistoria från 1980-tal till idag”

13.30 Sofia Gustafsson: ”Att arbeta med historiska källmaterial: Presentation av två kurser som ges i samarbete mellan Linköpings universitet och Riksarkivet i Vadstena”

14.00 Kaffe

14.30 Summering av dagen (Peter Olausson)

14.40 Historisk stadsvandring under ledning av David Ludvigsson

Tid, plats och anmälan

Tid: 25 mars kl. 9.00-15.40

Plats: Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Pris: Deltagaravgift 300 kr (inkluderar lunch och fika).

Arrangörer: Sveriges hembygdsförbund, Sveriges Släktforskarförbund, Östergötlands hembygdsförbund och Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet.

Anmälan: Anmäl dig via e-post: ostergotland@hembygd.se eller tel: 0761-03 11 39 senast 17 mars.

Ange eventuellt önskemål om specialkost. OBS: Anmälan är bindande! Betalning på plats, kontant eller Swish.

Kontaktpersoner: Jesper Ström, Östergötlands hembygdsförbund, på ostergotland@hembygd.se,

tel: 0761-03 11 39. David Ludvigsson, Linköpings universitet, david.ludvigsson@liu.se, tel: 013-28 18 73.