suppliker nyhet forskarsal foto linda oja webbExempel på supplik från Länsstyrelsen i Örebro län, Landskansliets arkiv. Foto: Linda Oja.
Digitala forskarsalen har fått ett nytt ämnesområde: suppliker. Det för många helt okända källmaterialet berättar ingående om våra föregångares försörjning, egendomar och konflikter. En guldgruva för släktforskare som är på jakt efter mer än grundläggande personuppgifter.

Suppliker är namnet på folkets skriftliga vädjanden om hjälp som riktades till kung och överhet. Det kunde till exempel röra sig om önskemål om ekonomiskt stöd, skattelindring, rätt till en fastighet, tillstånd att utöva en verksamhet eller hjälp att driva in en skuld.

Överheten som undersåtarna begärde hjälp ifrån utgjordes oftast av kungen, landshövdingen eller riksdagen.

Chans att bli bönhörd

Bland skribenterna hittar vi båda fattiga och bättre beställda kvinnor och män som på något vis hade hamnat i trångmål. Att skriva till överheten var ett sätt att göra sin röst hörd under en tid då stöd eller nödhjälp från staten var långt ifrån en självklarhet. Men lade man orden rätt i en skrivelse fanns i alla fall en chans att få gehör för sin bön. 

Eftersom suppliker kunde lämnas in till många olika myndigheter finns de också i många olika myndighetsarkiv och tidigare har materialet varit ganska svårt att hitta till.

På den nya ämnessidan i Riksarkivets digitala forskarsal finns direktlänkar, register och vägledningar till supplikmaterialet som finns hos Riksarkivet. En snabbfil in i ett spännande källmaterial!

Gå direkt till den nya ämnessidan