sv bef 2000 webb
Sveriges befolkning 2000 var efterlängtad. Första tryckningen sålde slut nästan direkt och det stora intresset för databasen märks också genom att vi har fått in en del frågor om produkten. Vi svarar på de vanligaste nedan.

En del poster i databasen saknar adress. Vad beror det på?

Orsaken till att det saknas en adress finns det tyvärr ingen enkel förklaring till. Att en adress saknas kan förstås bero på att ett fel uppkommit i bearbetningen av databasen, men sannolikt beror det på att uppgiften helt enkelt inte fanns med i det aktuella registret, från vilket uppgifterna till databasen hämtats. Bättre är att söka på fastighet, det är en betydligt mer pålitlig uppgift än adress. Det beror på att uppgiften om fastighet är juridiskt bindande på ett annat sätt, det är den du är folkbokförd på, det är du inte på din adress.

Personer som varit gifta men som skilt sig, blivit änklingar eller änkor står som ogifta i den nya databasen, hur kommer det sig?

På samma sätt som i ovanstående finns det förstås en risk att det uppstått något fel i bearbetningen av produkten, men också att ”felet” beror på att uppgiften, eller som oftare, den gamla uppgiften, inte finns lätt tillgänglig i de register som posten i databasen skapats utifrån.

Det förekommer att namnbyten som gjordes efter 2000 finns med i databasen, utan att det gamla namnet har ”hängt med” i historiken, vad beror det på?

Har du till exempel bytt namn för tio år sedan så har Skatteverket ditt nya namn, men de har inte uppgifterna om när namnbytet har skett tillgängligt på samma ställe. Det beror helt enkelt på att Skatteverket inte har som uppdrag att föra en lätt tillgänglig historik för den här typen av uppgifter.

Några har stött på ett problem med att databasen inte öppnas som den ska, vad beror det på?

Olika datorer med olika operativsystem påverkar hur databasen presenteras på skärmen. Flera av våra databaser startar i så kallat maximerat läge. Den här startar i vad man kan kalla ”stort” läge, inte i maximerat läge, vilket tycks ha ställt till det för ett fåtal. Vi jobbar med en buggfix för detta.

Senaste nytt

Annonser