Jakobsbergsgatan fredsdagen 1945Fredsdagen den 7:e maj 1945. Folkmassor längs Jakobsbergsgatan firar freden. Foto: Aftonbladet, Okänd/Stockholms stadsmuseum.

Genom åren har frivilliga krafter hjälpt till att ta fram flera uppskattade hjälpmedel till släktforskarna, bland annat Sveriges dödbok och Gravstensinventeringen. Nu söker fler frivilliga för den nya versionen av Sveriges dödbok som är planerad till nästa år och Sveriges befolkning 1940.

För närvarande söker Sveriges Släktforskarförbund registrerare till de två projekten Namn åt de döda (NÅDD) och Sveriges befolkning 1940. Som ett litet tack får alla som bidrar med en fullständig församling i dessa projekt att få ett gratis exemplar av slutprodukten.

Namn åt de döda (NÅDD)

Sveriges dödbok 9 1815-2022Den senaste versionen av Sveriges dödbok utkom 2021 och innehåller cirka 15,4 miljoner poster.

Sveriges dödbok har hittills utkommit i nio upplagor, den senaste i november 2023 som täcker åren 1815–2022, och den bygger till stor del på, av frivilliga registrerade, uppgifter i framför allt församlingarnas dödböcker och husförhörslängder.

Nu går vi vidare och tar fram nya utgåvor, som planeras till 2025. Därför behövs frivilliga att i första hand registrera döda mellan 1800 och 1814.

Här finns mer att läsa om projektet och vilka församlingar det fortfarande behövs hjälp med.

Sveriges befolkning 1930

Arbetet med 1930 har redan pågått under en längre tid, så kvarvarande församlingar har en något sporadisk spridning geografiskt och kommer att fördelas enligt Riksarkivets prioritering. Registrerarna kommer dock ha möjlighet att välja mellan landsbygd och stad samt meddela önskemål om ett mer lättläst underlag. När det gäller de stora stadsförsamlingarna kommer dessa att registreras av flera användare samtidigt, med ett nytt och ledigt intervall allt eftersom.

Nu eftersöks intresserade som vill delta i denna fullständiga registrering av alla uppgifter i folkräkningen 1930.

Här finns mer att läsa om projektet

Vem kan vara med?

Till Sveriges Befolkning 1930 passar den bäst som är van att arbeta med registrering i ett formulär utifrån mycket bestämda instruktioner, medan Namn åt de döda framför allt kräver god förmåga att läsa det tidiga 1800-talets kyrkböcker och släktforskningsvana.

I NÅDD är också vana med kalkylprogram som Excel ett plus.

För frågor och anmälan kontakta Anders Berg, projektledare för Namn åt de döda och Sveriges Befolkning 1930, på respektive adress nedan. 

Anmäl intresse till Namn åt de döda: dodbok@rotter.se

Anmäl intresse till Sveriges befolkning 1940: sb1930@rotter.se

Annonser