soldater varmland 1860Grupporträtt av soldater vid Bohusläns regemente I 17, någon gång 1860 - 1870. Okänd fotograf/Armémuseum.
Har du soldater i släkten känner du förmodligen till Centrala Soldatregistret, som är en nationell sökdatabas över indelta soldater. Men hur söker man egentligen för att få relevanta träffar? Här får du lite tips på hur du går till väga.

Centrala Soldatregistret är den självklara utgångspunkten för dig som vill veta mer om dina militära anfäder. Databasen, som är gratis och öppen för alla är ett samarbete mellan Centrala Soldatregistret (som äger basen) och Linköpings Universitet. Uppgifterna du hittar i Centrala Soldatregistret är avgiftsfria, men att ta del uppgifter om soldaten från externa register kan kosta, då det upp till varje register att själva bestämma om avgift. Det centrala registret består av lokala soldatregister och registreringen görs ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Kontaktuppgifter till de lokala soldat­registren hittar du under fliken Kontakter på hemsidan www.soldatreg.se

Hitta till databasen

Databasen innehåller i dag omkring 500 000 uppgifter om de indelta soldater som tjänstgjorde mellan 4/12 1682 och 31/12 1901 i det yngre indelningsverkets organisation. Den är inte komplett utan nya soldater registreras kontinuerligt och nya uppgifter tillkommer i de redan registrerade soldaternas poster. Du kommer till sökformuläret genom att följa länken Databasen under fliken SÖK SOLDAT. Direktlänken till söksidan är www.ep.liu.se/databases/soldatregister/search.sv.aspx

Så söker du din soldat

Soldaterna i släkten kan vara rätt svårfunna. Liksom gifta kvinnor fick soldater ofta nya efternamn mitt i livet. Dessutom blev många tilldelade samma efter­namn. Här är därför några tips på hur du söker i soldatregistrets formulär och undviker de vanligaste fallgroparna.

I Centrala Soldatregistrets sökformulär finns ett antal fält där du kan fylla i det du känner till om din soldat. Men tänk på att less is more! – det är inte meningen att du ska fylla i alla fält på en gång – då riskerar du bara att något av det du fyllt i inte matchar uppgifterna som finns i databasen. Behöver du hjälp med din sökning kan du kontakta Centrala Soldatregistret som gärna hjälper till. Deras e-postadress är: soldat@soldatreg.se.

Formuläret steg-för-steg

cent soldatreg

1. Soldatens för- och efternamn

(soldatnamn) skrivs i samma fält med efternamnet först och med mellanslag mellan efter- och förnamnet. Alltså: Efternamn Förnamn
Du kan söka antingen på efternamnet eller på förnamnet eller båda samtidigt om du känner till det fullständiga namnet. Exempel: Fröjd Johan. Systemet är inte känsligt för versaler eller gemener. Ange inget kommatecken mellan namnen.

Fältet är automatiskt trunkerat vilket betyder att om man söker på ett namn så visas också de namn där det du sökt på utgör en del. Exempel: Söker du på ”Holm” visas alla poster som innehåller frasen ”Holm” exempelvis Holmgren, Holmkvist, Söderholm, Cederholm osv.

2. Släktnamn

Släktnamnet är det namn soldaten hade innan han fick sitt soldatnamn. I de allra flesta fall hans patronymikon. Fältet består av endast efternamnet.

3. Född och död, datum

Här ska du inte skriva in några komman, bindestreck eller mellanslag. Sök på år, månad och dag så här: 18780912 eller på endast årtal eller årtal och månad enligt samma princip.
I rutorna för antagen och avsked ska du söka på bara årtalet. I den fullständiga posten är bara årtalet synligt.

4. Regemente och kompani

Dessa två fält har också automatisk trunkering. Försök därför att ange ett så exakt sökord som möjligt. Namnet på kompaniet är registrerat enligt C Grills stavning/benämning. Till vänster på uppslaget har du en lista med de regementen som ingår i soldatregistret i dag.

5. Rote och Socken

Rotenamnet är registrerat med modern stavning om stavningen skiljer sig från Grills. Socknens namn ska skrivas med modern stavning.

Källa: Centrala Soldatregistret

Tips!

Missa inte den ypperliga ordlistan som finns på soldatreg.se. Den innehåller ett urval ord som du stöter på i det militära historiska materialet och här hittar du även ord med en lokal anknytning skrivna på ett dialektalt sätt.

Artikeln har tidigare publicerats i Släkthistoriskt Forum nummer 1 2019. Nätkällan: Centrala Soldatregistret - Släkthistoriskt Forum, (PDF-format)

SHF nr 1 2019 uppslag nat kallan webb

Senaste nytt

Annonser