I går kväll lokal tid gick dna-släktforskningsföretaget Family Tree DNA (FTDNA) ut med ett meddelande till sina kunder om att de ändrar användarvillkor och sekretesspolicy med syfte att vara det amerikanska rättsväsendet behjälpligt i brottsbekämpning. Europeiska kunder är som regel automatiskt undantagna från brottsutredares matchningar, men kan själva välja att inkluderas.

Brottsbekämpande myndigheter i USA är nu tillåtna att registrera konton hos släktforskningsföretaget enligt en "särskild process", speciellt utformad för brottsbekämpning. Genom den processen kommer det från och med nu vara möjligt för den amerikanska polisen att matcha brottsoffers och misstänkra förövares dna med släktforskares dna-profiler i företagets databas.

Välj att bli undantagen eller inkluderad i användarprofilen

Viktigt att veta är att den som inte vill matchas med de brottsbekämpande instanserna kan välja att undantas genom att justera sina matchningsinställningar. Där finns numera ett alternativ om att välja bort "lagstiftningspåverkan" i alla användares profilinställningar.

Användarkonton som skapats före den 12 mars 2019, som flaggas som ett EU-konto, är automatiskt undantagna från brottsutredande matchningar. Men den som vill kan också välja att låta sin profil matchas mot brottsbekämparnas profiler.

Svenska användare är därmed som regel redan automatiskt undantagna från brottsbekämpande matchningar, men om man skulle vilja göra sin profil tillgänglig för detta ändamål kan man göra det via inställningarna i sin användarprofil.

Nedan ser du hur knapparna som rör matchningsalternativen i din profil ser ut. Alternativet som medger brottsbekämpande matchningar är det som är inringat med rött och heter "Opt in to Law Enforcment Matching". Är reglaget draget till vänster och ljusgrått betyder det att du vill bli undantagen, är det draget till höger och blått betyder det att du vill bli inkluderad.

Läs mer om ändringarna i villkoren på FTDNAs webbplats

account settings

 

Annonser