Den unge fänriken försvann i vågorna när han skulle hälsa på sin mor på andra sidan Östersjön. Blev han rånmördad eller råkade han ut för en olycka? Veckans gravsten bjuder på dramatik och vemod av det slag som inte var ovanligt i 1800-talets Sverige.

sam 1367 2517Fänrik Frans Victor Mæxmontans grav på Nyköpings västra kyrkogård. Foto från Gravstensinventeringen.Frans Victor Mæxmontan föddes den 4 september 1804 i Åbo. Hans föräldrar var handlaren och kommersrådet Jacob Mæxmontan (1760-1829) och Margareta Elisabeth Roos (1773-1856). I familjen fanns även syskonen Jakob Johan (1796-1884) och Margareta Elisabeth (1800-1875). Mæxmontan är en finsk prästsläkt som är känd sedan åtminstone 1572.

Frans Victor tog studenten i Åbo 1821 och flyttade därefter, som många andra svensktalande finländare, till Sverige. Han tog tjänst vid Livgardets grenadjärkår (Kungliga Lif-Regementets Grenadiar Corps) och steg i graderna till fänrik. Han fick sommaren 1832, då han befann sig i Nyköpingstrakten, permission för att besöka sin mor som bodde kvar i Åbo. Resan skulle inledningsvis gå med roddbåt för att sedan möta upp Norrköpingsbåten som hade Stockholm som slutmål. Från Stockholm skulle han sedan ta sig med ångbåt till Åbo. En kollega hade skickat med honom en större summa pengar som han skulle inbetala i Stockholm.

Olyckan – eller?

Det var blåsigt när han och en skärgårdsgosse gav sig av i roddbåten den 24 juli 1832. När Frans Victor reste sig för att få tag på sin ryggsäck kantrade båten och båda två hamnade i vattnet. Frans Victor var inte simkunnig och försvann i vågorna, medan gossen klarade sig. Det tog dock ett dygn innan skärgårdsgossen hittades på skäret där han blivit uppspolad och därmed kunde berätta om det inträffade. Trots ett idogt letande hittades varken kroppen eller roddbåten och snart började det gå rykten om att Frans Victor blivit rånmördad – detta med tanke på pengarna han bar på. Myndigheterna utlyste en belöning om 50 riksdaler till den som kunde lämna upplysningar.

Något senare var några män ute i skärgården för att samla ihop sjöfoder (vass, löv mm) när en av dem hittade Frans Victors kropp. Mannen kände till belöningen och sa inget till de andra. På kvällen återvände han och tog med sig Frans Victors kropp till Nyköping. Där identifierades den och det konstaterades att alla pengarna fanns kvar.

På gravstenens baksida lät hans mor rista in följande text:

 

”Sof sött, sof lugnt derinne

Den wård som restes här

Ifrån din hembygd är

Och af din mor ett minne

 

Här hittar du hans grav i Gravstensinventeringen

Tack till Barbro Stålheim för alla fakta.

Annonser