dn 1902 storDagens Nyheter från den 22 januari 1902
För många släktforskare har det blivit betydligt lättare att ta del av hela Kungliga bibliotekets (KB) digitaliserade tidningsskatt, sedan folkbiblioteken i slutet av förra året gavs möjligheten att ansluta till tjänsten. Nu har KB dessutom utökat möjligheterna att spara intressanta urklipp till sin forskning.

Som tidigare nämnt här på Rötter har det nu blivit möjligt för folkbiblioteken att köpa in KB:s fullständiga tidningstjänst Svenska Dagstidningar, som ger tillgång till tidningar från 1645 fram till 2018. Det kostar 30 000 för ett bibliotek att ansluta sig och det har inte direkt varit någon rusning till den nya tjänsten från folkbibliotekens sida. Men på några håll i landet kan släktforskare glädjas åt att ha hela KB:s digitaliserade tidningsskatt tillgänglig på nära håll.

Ett smolk i bägaren har dock uppstått då släktforskare som har tagit del av tjänsten inte har kunnat spara intressanta notiser eller artiklar. Nu har KB därför förklarat hur du som vill spara något intressant ur de upphovsrättsskyddade tidningarna ska gå till väga. Här följer en instruktion.

Spara ett tidningsklipp på biblioteket:

1. Skapa ett konto på tidningar.kb.se.

2. Efter att ha loggat in på det kontot markerar du den sida du vill kopiera och under markeringen för Dela i övre högra hörnet hittar du ett kommando: E-posta den här sidan som du klickar på.

3. Ange sedan som mottagare det egna kontots e-postadress (den som du angett i ditt KB-konto för tidningstjänsten).

Tänk på att material från tidningar som publicerats efter omkring 1902 kan omfattas av upphovsrätt. Du har rätt att använda det för privata ändamål, men funderar du på att publicera din forskning på nätet eller i en bok bör du först kontrollera att ingen upphovsrätt föreligger.

Finns på fler än 30 bibliotek

KB:s tjänst Svenska Dagstidningar är en enorm tidningsdatabas som består av två delar: Digitaliserade tidningssidor som inte längre omfattas av upphovsrätt och digitaliserade tidningssidor som fortfarande omfattas av upphovsrätt. Numera kan vem som helst ta del av det upphovsrättsfria materialet genom tjänsten Svenska Dagstidningar på nätet. Den del av databasen som utgörs av tidningar som fortfarande omfattas av upphovsrätt har allmänheten tidigare bara kunnat ta del av genom att besöka KB:s lokaler i Stockholm. Men för några år sedan gjordes den fullständiga databasen tillgänglig också på landets universitetsbibliotek och under förra året gavs alltså även folkbiblioteken möjligheten att ge sina besökare tillgång till tjänsten.

I dag finns full åtkomst för upphovsrättsskyddade dagstidningar utanför KB:s lokaler på följande bibliotek:

Universitets- och
högskolebibliotek

Folkbibliotek

Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst, Trollhättan
Jönköping University
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitet
Lunds universitet
Malmö universitetsbibliotek
Mittuniversitet, Sundsvall
Mälardalens högskola: Eskilstuna,
Västerås
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet

Almedalsbiblioteket/Biblioteken på
Gotland: start under senvåren

Borås stadsbibliotek: start under
senvåren

Gävle bibliotek: start under senvåren
Hudiksvalls bibliotek: start under
senvåren

Linköpings stadsbibliotek: startdatum
meddelas senare

Luleå stadsbibliotek
Folkbiblioteken i Lund: startdatum
meddelas senare

Motala bibliotek
Norrköpings stadsbibliotek
Sundsvalls stadsbibliotek
Sunne Bibliotek
Stadsbiblioteket i Uppsala
Vadstena bibliotek
Västerås stadsbibliotek

2 miljoner nya sidor

Den fullständiga databasen innehåller i skrivande stund över 22 miljoner sidor från inte mindre än 572 titlar, att jämföra med omkring 20 385 500 sidor från 442 dagstidningstitlar, som var den aktuella siffran i slutet av förra året. Tidningarna som i dag är tillgängliga på nätet sträcker sig av upphovsrättsliga skäl bara fram till omkring 1903 och av den fullständiga databasen utgör de fria tidningarna en knapp tiondel, i slutet av förra året var det drygt 1 800 000 sidor från 79 tidningstitlar, men även det fria materialet fylls successivt på.

Här kan du läsa en tidigare artikel om den nya dagstidningstjänsten

Annonser