Lennart Holst
Född:    1931
Avliden: 2008
Klippans kapellkyrkogård C: 69
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Gun Holst
Född 1939 avliden 2020
Huvudinskription

 LENNART HOLST
* 1931  † 2008
GUN HOLST
* 1939  † 2020 

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555138