Nya versionen av Gravstensinventeringen har bantats till att endast innehålla relevant information för en mer begriplig sökning samt för att underlätta en snabbare och enklare registrering.

Förändringar från version 1

Fält som utgått

 • Skick – man ser på bilden hur skicket på gravstenen är.
 • Blankett/dokument – blanketter används inte längre. De blanketter som redan är uppladdade kommer att ligga kvar.
 • Titel – För att underlätta registrering av personer så har titel tagits bort. Informationen framgår på gravstenen.
 • Begravningsdatum – För att underlätta registrering av personer så har begravningsdatum tagits bort.
 • Historisk församling – Idén att ha med historisk församling var bra i teorin men i praktiken svår att underhålla. Vill man veta detta finns det andra källor som är bättre.

Fält som ändrats

 • Flicknamn – Fältet flicknamn har bytt namn till "Födelsenamn" för att omfatta samtliga som av olika orsaker bytt namn.
 • Födelse- och dödsdatum – Automatisk kontroll av datumformat, ålder och att dödsdatum inte kan vara tidigare än födelsedatum.
 • Huvudinskription – Har tidigare varit obligatorisk, nu är den valfri. Informationen syns på gravstenen och man uppmuntras att fylla i detta i de fall där stenen inte är så tydlig.
 • Boställe – Har flyttats från fält per person till att gälla för hela gravstenen, på så sätt slipper registreraren fylla i det på samtliga personer.
 • Noteringar – Automatisk länkning av hänvisningar. Anger du ett id-nummer för en annan gravsten i databasen och inleder med #. exempelvis #12345 kommer id-numret att automatisk länkas till gravstenen.

Övrigt

 • Registrerade poster godkänns direkt – På grund av utförligare automatisk kontroll av inmatade värden godkänns poster automatiskt.  
 • GPS-koordinaterna med latitud och longitud har samlats in för samtliga registrerade kyrkogårdar i syfte att kunna visa kyrkogården på en karta samt som förberedelse för en app.
 • Hemsidesadress för 800 kyrkogårdsförvaltningar – Adressuppgifter för samtliga kyrkogårdsförvaltningar har bytts ut till en länk till förvaltningens hemsida.
 • Rensning av dubbletter – Rensing av dubbletter är pågående och hittills är ett 10 000-tal dubbletter ihopslagna. Ett särskilt tack till Göran Svensson, Åby, som genom idogt och noggrant arbete gått igenom databasen och märkt ut dubbletter.
 • Rättning – Rättning av felstavningar, inmatningar i fel fält med mera är pågående och även här ett särskilt tack till Göran Svensson, Åby, som nogrannt gått igenom databasen och hittat poster som behöver rättas.
 • Inget separat konto för Gravstensinventeringen – Användarkonton i Gravstensinventeringen har slagits ihop med Rötters användarkonton. Har du frågor om ditt konto är du välkommen att kontakta gravstenar@rotter.se för mer information.
 • System för rättelser och bokning – Ett system för att underlätta för besökare att anmäla dubbletter, rättelser, kompletteringar och bokning av begravningsplats har skapats och dessa hamnar i en lätthanterlig ärendekö som administratören kan se.
 • Gravstenar utan bild – Då Gravstensinventeringens syfte är att bevara gravstenen för framtiden så kommer poster utan bild inte att importeras till nya Gravstensinventeringen. Det gäller cirka 13 000 gravstenar av 470 000 (knappt 3 procent).