Släktforskare vill gärna veta var släktingarna är begravda. Men att hitta graven är inte alltid de lättaste. Förr och fortfarande är det vanligt att personer begravs långt ifrån bostadsorten, kanske i födelsesocknen eller i en helt annan del av landet. Som tur är finns det en rik flora av databaser att söka i.

När det kommer till gravar är det viktigt att först tänka igenom vad det är du söker – det är nämligen skillnad på grav och gravsten. I majoriteten av gravdatabaserna är det själva graven som är registrerad. När gravstenen inte längre finns kvar kan dessa databaser, baserade på kyrkans bevarade information om gravsatta, ge viktiga upplysningar till släktforskare. 

Sveriges Släktforskarförbunds gravstensdatabas Gravstensinventeringen är ingen gravdatabas, vilket skiljer den väsentligen från de andra sökbara gravdatabaserna. I den dokumenteras i första hand gravstenen, tillsammans med de mest väsentliga uppgifterna om personen som gravstenen avser. En del av gravstenarna i Gravstensinventeringen finns inte längre kvar på kyrkogården. Men tack vare de frivilliga krafter som inventerat dem finns stenen kvar på bild i Gravstensinventeringen.

Tipsa oss om fler länkar!

Gravdatabaser i Sverige

Många frågar sig varför det finns så många olika databaser för svenska gravar på nätet. Anledningen är den att kyrkogårdsförvaltningarna har behov av en tjänst där både de själva och anhöriga kan hitta information om de begravda och eftersom marknaden för detta är fri har olika programvaruföretag tagit fram tjänster för detta. Det är de du kan söka gravar i gratis på nätet.

Men för kyrkogårdsförvaltningarna kostar det förstås att ansluta sig till dessa tjänster och framför allt för mindre församlingar kan kostnaden vara ett skäl till att man inte anslutit sig.

I samarbete med kyrkogårdsförvaltningarna har Sveriges Släktforskarförbund därför tagit fram en produkt, Begravda i Sverige 2, som användarna istället betalar för. Läs mer om Begravda i Sverige längre ned.

Svenska gravar

www.svenskagravar.se

Svenska gravar är en gravdatabas kopplad till en tjänst för sökning av gravsatta. Man får information om vilka som är begravda i en grav, kvarter och gravnummer samt i förekommande fall en kyrkogårdskarta över var graven är belägen. Det finns inga gravstensfoton och det framgår inte om stenen finns kvar.

Gravar.se

www.gravar.se

Gravar.se är också en gravdatabas. Det är en söktjänst över var en avliden finns begravd samt information om andra släktingar inom samma gravplats. Något fler kyrko­gårds­förvaltningar har anslutit sig till denna än till den tidigare nämnda tjänsten. Information lämnas om kvarter, gravnummer och om den avlidne finns strödd i minneslund, askgravlund eller gravsatt på kyrkogården. Det framgår inte om gravstenen finns kvar. Vissa fotografier förekommer.

Finn graven

www.finngraven.se

Är även den en gravdatabas. Man får information om vilka som är begravda i en grav, kvarter och gravnummer samt i förekommande fall en kyrkogårdskarta över var graven är belägen. Inte heller den här databasen innehåller fotografier.

Hitta graven

hittagraven

Är en sökbar gravdatabas för Stockholms kommuns kyrkogårdar som för närvarande innehåller ca 185 000 gravplatser och ca 600 000 gravsatta på Stockholms 11 allmänna begravningsplatser.

Information lämnas om alla begravda i en grav, kvarter, gravnummer, GPS-koordinat och naturligtvis på vilken av kyrkogårdarna den avlidne finns begravd. Man har också lagt ut PDF-filer över äldre gravboksregister. Databasen innehåller inga fotografier.

https://bonderup.dalbysff.se

Denna sajt innehåller bilder på gravstenar och information om gravsatta på Bonderups kyrkogårdar fram till och med 2016 några uppgifter uppdaterade efter detta år.

Begravda i Sverige 2

Begravda i Sverige 2, som är den senaste versionen av Begravda i Sverige, är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Sveriges Släktforskarförbund. Den är den mest kompletta gravdatabasen i landet. Planer fanns på att ge ut en ny version till 2021, men tyvärr har förbundet nyligen tvingats lägga dem på is. 

Den nuvarande skivan/USB-minnet innehåller sammanlagt fler än 6,4 miljoner begravda från cirka 3000 kyrkogårdar – hela 95 procent av alla digitalt registrerade i Sverige fram till 2012.

Tidsomfattningen sträcker sig från någon enstaka grav från 1400- och 1500-talet, drygt hundra gravar på 1600-talet och fram till våren 2012.

Läs mer i Rötterbokhandeln

Amerikanska/internationella gravsidor

Find a Grave

findagrave.com

Den amerikanska gravdatabasen Find a Grave titulerar sig "Världens största gravdatabas". Här kan du med lite tur hitta emigrerade släktingar eller deras ättlingars gravar och få uppgifter om den begravdas födelse- och dödsdatum. Om du har ännu mer tur kan även gravstenstexter och bilder finnas. Sidan startades som ett projekt av en privatperson redan 1995 och har under de senaste decennierna växt enormt med hjälp av privata uppladdares uppgifter.

BillionGraves

billiongraves.com

Amerikansk gravstensdatabas som precis som Gravstensinventeringen utgår från själva grav­stenen. Volontärer fotograferar, laddar upp och transkriberar gravstenar och informationen kopplas till gravstenens GPS-koordinatorer. Tanken är att användarna själva ska hjälpa till och skapa ”virtuella” kyrkogårdar över hela världen.