Gravstenar blir vägfyllningFoto Pege Johansson 2012 Ur Släkthistoriskt forum nr 5 2012.

Vad är Gravstensinventeringen?

Gravstensinventeringen är en nationell gravstensdatabas. I Gravstensinventeringen, som är en sökbar databas, dokumenterar vi gravstenar med fotografi på gravstenen och i förekommande fall hela gravvården, samt gravstenens text.

Varför dokumentera gravstenar?

Gravstenar är ett viktigt kulturarv, särskilt för oss släktforskare. Vi bör därför verka för att bevara gravstenarnas information till kommande generationer.

Sveriges Släktforskarförbund har ett långtgående ansvar för att bevara och vårda samtliga uppgifter, inkl. de digitala fotografierna i databasen så att man även i framtiden kan ta del av informationen.

I vårt moderna samhälle finns många hot som gör att gravstenarna med tiden riskerar att försvinna. Ett av hoten är luftföroreningar som fräter på stenarna och gör att text och utsmyckningar försvinner. Ett annat är den begravningslag, som i viss mån begränsar gravars bevarande, då denna bygger på att det alltid skall finnas en gravrättsinnehavare. Om ingen ansvarig gravrättsinnehavare finns kan kyrkogårdsförvaltningen ta beslut om att stenen tas bort.

Vi släktforskare kan därför göra en kulturinsats genom att dels söka besläktade personer som kan skriva sig som gravrättsinnehavare, dels lyfta fram kyrkogårdarnas och gravstenarnas värde genom att dokumentera dem i Gravstensinventeringen.

Vilka gravstenar kan man registrera i Gravstensinventeringen?

I Gravstensinventeringen dokumenterar vi inte gravsatta i minneslundar eller återtagna gravar där gravsten saknas. Dessa gravsatta kan återfinnas i databasen Begravda i Sverige 2 och det är ett helt annat projekt som Släktforskarförbundet samarbetar om med Sveriges kyrkogårdsförvaltningar. En förutsättning för att registrera en gravsten i databasen är att det finns ett foto.

Vem kan vara med och inventera?

Har du en digitalkamera eller en mobiltelefon med kamerafunktion kan du hjälpa till att dokumentera enstaka gravar eller hela kyrkogårdar.

Får man fotografera gravstenar hur som helst?

Du har rätt att fotografera gravstenar och publicera dem, till exempel här i Gravstensinventeringen. Alla kyrkogårdar, med några mycket få undantag, är offentliga platser.

dick eriksson 1983Dick Eriksson inventerar gravstenar 11 juli 1982. Foto Håkan Skogsjö. Ur Släkthistoriskt forum nr 2 1983.Historik

Sedan slutet av 1970-talet pågår i Sverige en inventering av gravstenar. Det var föreningen Genealogisk Ungdom som startade inventeringen och sedan Sverige Släktforskarförbunds start 1986 har inventeringen fortsatt i förbundets regi.

Sveriges släkt- och hembygdsforskare har sedan starten inventerat gravstenar på cirka 2427 kyrkogårdar, en inventering som omfattade cirka 482 021 gravstenar. Inledningsvis var det endast gravstenar från tiden före 1900 som skulle ingå i inventeringen, men senare sattes gränsen vid 1940. Numera omfattar inventeringen alla gravstenar.

På grund av tidigare tidsbegränsningar är det många av de gamla kyrkogårdsinventeringarna som bara omfattar ett fåtal mycket gamla gravstenar. Dessa inventeringar består av en inventeringsblankett för varje gravsten och ofta även ett foto på gravstenen. De flesta är i pappersformat, men flera inventeringar har skickats in i digital form.

Numera används inga blanketter.