Råd och tips för dig som planerar att inventera gravstenar:

Förberedelser
- Är begravningsplatsen bokad eller redan inventerad?
Fotografering
- Planritning från kyrkogårdsförvaltningen
- Utrustning
- Smutsiga stenar
- Ljus vid fotografering
- Otydlig inskription
- Fotovinkel
- Bästa tiden på året att fotografera

 

Se även Frågor & svar

Förberedelser

Är begravningsplatsen bokad eller redan inventerad?

Kontrollera först om någon redan inventerat ”din” begravningsplats eller har bokat begravningsplatsen för inventering. Detta gör du genom att söka efter begravningsplatsen på "Boka begravningsplats" och kontrollera om begravningsplatsen är bokad och antal registrerade gravstenar. Om begravningsplatsen har många registrerade gravstenar är den förmodlingen inventerad sedan tidigare men kan behöva kompletteras.

Är den inte bokad och du vill ta ansvar för inventeringen av en hel kyrkogård kan du boka den genom att klicka på länken "Boka här". Om du endast vill inventera enstaka gravstenar, till exempel din egen släkts gravstenar, behövs ingen bokning.

Om du har bokat en begravningsplats men har ångrat dig, hör av dig till gravstenar@rotter.se så avbokar vi.

När du har inventerat klart hör du också av dig till gravstenar@rotter.se för att avboka. Då noterar vi att begravningsplatsen är "klar" fram till dagens datum. 

Fotografering

Planritning från kyrkogårdsförvaltningen

Tag gärna kontakt med kyrkogårdsförvaltningen som sköter den kyrkogård som du planerar att inventera. Informera dem om att du kommer att göra en gravstensinventering och att resultatet senare kommer att finnas på Sveriges Släktforskarförbunds hemsida i ett gemensamt register över svenska gravstenar. Ofta finns en planritning över kyrkogården med alla gravarna inritade. Be att få en kopia av planritningen som ett underlag för kyrkogårdens indelning och gravars unika nummer.

Kyrkogården brukar oftast vara indelad i olika delar. En ny och en gammal del – eller i ett antal fält, kvarter eller områden. Varje del brukar namnges med sidor, bokstäver eller liknande. Använd samma indelning som kyrkogårdsförvaltningen använder.

För att ytterligare underlätta din inventering och dokumentation av t.ex. familjegravar, kan du också be om att få en kopia av gravregistret. Gravregistret innehåller bland annat gravplatsnummer, begravda personer med födelse-, döds- och begravningsdatum samt den begravda personens unika gravnummer.

De flesta kyrkogårdsförvaltningar har idag digitaliserat sina gravregister, vilket innebär att det är relativt lätt att göra en utskriftsrapport på de uppgifter som du behöver. Gravregister från de flesta kyrkogårdarna finns också i databasen Begravda i Sverige 2.

Notera att du vid registrering endast ska indexera de personer som hör till den gravsten som du registrerar. Tidigare gravsatta i återvunna gravar ska inte registreras. Lägg därför inte till personer i indexeringen som du inte säkert vet hör till gravstenen.

Utrustning

Använd med fördel en digitalkamera eller mobilkamera av god kvalitet och planera noggrant själva fotograferingen. Att få en bra bild kan vara svårt i vissa lägen beroende på ett antal faktorer. Observera att ju högre upplösning du har inställd på din kamera/mobil, desto "tyngre" blir bilderna att ladda upp för dig som användare. Gravstensinventeringen omvandlar storleken på dina bilder till rätt storlek automatiskt om bilden är större än 700 pixlar i bredd, så det är i första hand för dig som uppladdare som en lagom inställningen av upplösningen på din kamera/mobil är relevant.

Fotografiernas filnamn får inte innehålla apostrofer eller accenter och undvik gärna åäö. Det går bra att använda det filnamn som kameran/mobilen tilldelar.

Smutsiga stenar

Ofta är polerade stenar smutsiga, varför en tvättning med vatten är att föredra. Äldre stenar är ofta angripna av lavar och annan beläggning vilket bör tas bort. Blöt stenen ordentligt med vatten. I vissa fall bör man täcka stenen med blött hushållspapper under några timmar. Bearbeta inte stenen förrän lavan och mossan blivit uppmjukad. Använd en hård rotborste och skrubba försiktigt. Använd aldrig vassa föremål eller stålborstar!

Ett annat alternativ är att efterbehandla den digitala bilden i ett modernt fotoprogram, där man har möjlighet att avlägsna lavar och andra fläckar digitalt.

OBS! Tvätta aldrig stenar utan gravrättsinnehavarens medgivande.

Ljus vid fotografering

Ljuset är en viktig faktor. Bäst bild blir mitt på dagen. Undvik starkt solsken, förutom om solskenet med hjälp av skuggor kan underlätta läsningen. Använd inte blixt, den ger lätt reflexer.

Otydlig inskription

Om inskriptionen är otydlig. Ta en eller flera närbilder. Ibland blir bilden bättre om minnesstenen fuktas. Äldre stenar har ofta tappat inskriptionens djupverkan, även den färg som en gång var ifylld i inskriptionen. Att fylla i en inskription med vit tavelkrita eller vetemjöl kan hjälpa i vissa situationer, men var försiktig och tvätta alltid bort kritan/mjölet när fotograferingen är klar. Totalt oläsliga texter kan krypa fram om man drar med långsidan av en tavelkrita över texten. Ibland kan man fånga en inskription med ett sidoljus från exempelvis en lampa.

Fotovinkel

Fotovinkeln är viktig. Bilden skall normalt tas framifrån, helst cirka en meter från marknivån när det är uppresta stenar. Tänk på att bakgrunden kan bli störande. Testa olika vinklar innan bilden tas. I vissa situationer kan det bli svårt att fånga objektet på grund av ett allt för litet avstånd mellan objekt och kamera. Se till att få med hela graven och komplettera med flera detaljbilder. Säkerställ att du inte själv speglas i blanka stenar – sådana stenar kan fotograferas lite från sidan. Se till att din egen skugga inte kommer med.

Bakgrunden. Placera kameran i ett optimalt läge för att undvika störande bakgrundsdetaljer. Det kan vara ljusa eller mörka detaljer som försvårar bland annat läsningen av inskriptionen. Se till att bilar och personer inte kommer med i bakgrunden.

Bästa tid på året att fotografera

Tidig vår, då växtligheten knappt har startat, är bästa tiden. Ibland är det nödvändigt att sära på eller binda upp blommor så att det bakomliggande gravobjektet blir synligt. Ibland kanske man får återvända vid en senare tidpunkt då växtligheten är begränsad.

Om graven är utsmyckad med blommor i krukor, vaser eller liknande, kan man med fördel flytta dessa, så att objektet framträder bättre. Glöm inte att sätta tillbaka dem.