Klippans kapellkyrkogård

Klippan kommun, Skåne län

1236 gravstenar inventerade
Karta: Karta över Klippans kapellkyrkogård
Förvaltning: Klippans Pastorat
Bokad av: Åsbo Släkt- och Folklivsforskare (2023-03-07)

Om begravningsplatsen/kyrkan

Klippans kapell är ritat av länsarkitekt Nils Blanck som också ritade kyrkogården. Kapellet uppfördes i mitten av 1930-talet i en stil som för tankarna till medeltidskyrkor i Skåne/Danmark.

Kapellet används idag, förutom vid Svenska kyrkans begravningsgudstjänster, även vid borgerliga- och andra trosuppfattningars begravningsformer.

Kyrkogården är anlagd i samband med kapellets uppförande och har en strikt och symmetrisk uppbyggnad omgärdad av stenmurar.

I mittgården finns minneslund och meditationsplats. Längst i norr finns ett litet område med halvcirkelform med gravar inramade med buxbom. I söder runt kapellet finns urnlundar med olika utformning. Ett speciellt kvarter finns för barngravar.

Kyrkogården har kist- och urngravplatser, askgravplats och minneslund.

Källa: Klippans pastorat och Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA 2016