Anna Fajersson
Född:    1872
Avliden: 1945
Klippans kapellkyrkogård D: 74-76
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (5)
Hans Fajersson
Född 1864 avliden 1938
Ellen Fajersson
Född 1874 avliden 1957
Ebbe Fajersson
Född 1909 avliden 1989
Evert Fajersson
Född 1911 avliden 1971
Stina Fajersson
Född 1910 avliden 1997
Huvudinskription

 ANNA FAJERSON
1872 - 1945


------


 URMAKAREN
HANS FAJERSON
1864 - 1938
HUSTRUN
ELLEN FAJERSON
1874 - 1957


------


 EBBE FAJERSON
1909 - 1989


------


 EVERT FAJERSON
1911 - 1971
STINA FAJERSON
1910 - 1997 


 

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555136