Hilding Persson
Född:    1898
Avliden: 1968
Klippans kapellkyrkogård D: 72-73
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Anna Persson
Född 1899 avliden: 1971
Huvudinskription

HILDING PERSSON
* 1898  † 1968
ANNA PERSSON
* 1899  † 1971 

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555135