Erland Nilsson
Född:    1893
Avliden: 1968
Klippans kapellkyrkogård D: 70-71
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Ruth Nilsson
Född 1898 avliden 1989
Huvudinskription

ERLAND NILSSON
* 1893 - † 1968
RUTH NILSSON
* 1898 - † 1989

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555134