Eskil Olsson
Född:    1913
Avliden: 1961
Klippans kapellkyrkogård D: 68-69
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Anna Olsson
Född 1916 avliden 1967
Huvudinskription

Eskil Olsson
1913 - 1961
Anna Olsson
1916 - 1967

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555133