Johan Forsberg
Född:    1871
Avliden: 1940
Klippans kapellkyrkogård D: 6-7
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Eva Forsberg
Född 1873 avliden 1963
Huvudinskription

Förmannen
JOHAN FORSBERG
* 1871  † 1940
EVA FORSBERG
* 1873  † 1963

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555132