Henry (Garde) Persson
Född:    1908
Avliden: 1965
Klippans kapellkyrkogård D: 67
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Huvudinskription

HENRY (GARDE)
PERSSON
* 1908   † 1965 

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555131