Henning Persson
Född:    1897
Avliden: 1963
Klippans kapellkyrkogård D: 64-66
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (2)
Ellen Persson
Född 1899 avliden 1938
Stina Persson
Född 1920 avliden 1966
Huvudinskription

HENNING PERSSON
1897 - 1963
ELLEN PERSSON
1899 - 1938
STINA PERSSON
1920 - 1966 

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555130