André Bengtsson
Född:    1906
Avliden: 1989
Klippans kapellkyrkogård D: 63
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (2)
Dagmar Bengtsson
Född 1906 avliden 1995
Sven Bengtsson
Född 1933 avliden 1989
Huvudinskription

André Bengtsson
* 1906  † 1989
Makan Dagmar
* 1906  † 1995
Sonen Sven
* 1933  † 1989 

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555129