Alfrida Ring
Född:    1905
Avliden: 1992
Klippans kapellkyrkogård D: 61
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Huvudinskription

ALFRIDA RING
1905 - 1992 

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555128