Johanna Ring
Född:    1869-12-02
Avliden: 1939-02-14
Klippans kapellkyrkogård D: 59-60
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (2)
Johan Ring
Född 1866-09-01 avliden 1953-08-24
Bengt Ring
Född 1944 avliden 1987
Huvudinskription

 JOHAN RING
* 1/9 1866  † 24/8 1953
HUSTRUN
JOHANNA RING
* 2/12 1869  † 14/2 1939


------


BENGT RING
1944 - 1987 

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555127