Hilma Anderberg
Född:    1874-04-29
Avliden: 1939-04-11
Klippans kapellkyrkogård D: 57-58
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (4)
Wilhelm Anderberg
Född 1873-05-29 avliden 1960-03-19
Otto Anderberg
Född 1915-04-08 avliden 1997-09-09
Ester Carlsson
Född 1917-11-29 avliden 1997-06-05
Annie Anderberg
Född 1904-10-24 avliden 1994-06-17
Huvudinskription

 Wilhelm Anderberg
* 29.5.1873  † 19.3.1960
Hustrun
Hilma Anderberg
* 29.4.1874  † 11.4.1939 


------


OTTO ANDERBERG
* 8.4.1915
† 9.9.1997


------


ESTER CARLSSON
* 29.11.1917
† 5.6.1997 
TACK FÖR ALLT


------


ANNIE ANDERBERG
* 24.10.1904
† 17.6.1994

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555126