Gunnar Bengtsson
Född:    1909
Avliden: 1974
Klippans kapellkyrkogård D: 56
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Elsa Bengtsson
Född 1912 avliden 1994
Huvudinskription

GUNNAR BENGTSSON
* 1909  † 1974
ELSA BENGTSSON
* 1912  † 1994  

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555125