Erik Anderberg
Född:    1906
Avliden: 1992
Klippans kapellkyrkogård D: 55
Klippan kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Svea Anderberg
Född 1909 avliden 1993
Huvudinskription

Anderberg
Erik                     Svea
 * 1906  † 1992     * 1909   1993    

2023-11-29 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #555124